Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Zbornici sa naučno-stručnih konferencija u organizaciji Mense Srbije

Od 2017. godine Mensa Srbije organizuje naučno-stručne konferencije koje se bave fenomenom darovitosti.

Prilikom svake konferencije Mensa Srbije objavljuje Zbornik sažetaka. Prve tri konferencije je pratio i Tematski zbornik na adekvatnu temu.

  1. konferencija je održana u Novom Sadu u periodu od 29. septembra do 1.            oktobra 2017. godine.


  Tema prve konferencije bila je „Darovitost - prepoznavanje i podrška“.

  Zbornik sažetaka: Darovitost - prepoznavanje i podrška

                             Tematski zbornik radova međunarodnog značaja: Darovitost

 


 2. konferencija je održana u Beogradu u periodu od 31. jula do 1. avgusta 2018.    godine.


 Tema druge konferencije bila je „Darovitost - obrazovanje i razvoj“.

 Zbornik sažetaka: Darovitost - obrazovanje i razvoj

                                              Tematski zbornik radova međunarodnog značaja:

                                               Darovitost - obrazovanje i razvoj

 


  3. konferencija je održana u Kruševcu u periodu od 3. do 5. oktobra 2019.             godine.
 

 Tema treće konferencije bila je „Darovitost - potrebe 21. veka“.

 Zbornik sažetaka: Darovitost - potrebe 21. veka

                                             Tematski zbornik radova međunarodnog značaja:

                                             Darovitost - potrebe 21. veka


  4. konferencija je održana u Beogradu uživo i onlajn (hubrudna forma) od 24. do 26.         septembra 2021. godine.

 Tema četvrte konferencije je bila: "Daroviti i okruženje - porodično, obrazovno,     poslovno".

 Zbornik sažetaka: Daroviti i okruženje - porodično, obrazovno, poslovno

                                              Zbornik radova konferencije

                                              Daroviti i okruženje - porodično, obrazovno, poslovno


Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić