Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Udžbenici

Najnovije izdanje:

Telekomunikacione i računarske mreže - zbirka rešenih zadataka - dr Milan Bjelica, UB ETF

Nastavno-naučno veće Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu odobrilo je objavljivanje ovog pomoćnog udžbenika odlukom broj 1354/2 od 22. oktobra 2021. godine.

TELEKOMUNIKACIONE I RAČUNARSKE MREŽE - dr Milan Bjelica, UB, ETF

Nastavno-naučno veće Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu odobrilo je objavljivanje ovog udžbenika odlukom broj 780/2 od 18. juna 2021. godine.

Na narednoj strani možete se informisati o ovom i o ostalim udžbenicima.

 

Zbornici sa naučno-stručnih konferencija u organizaciji Mense Srbije

Od 2017. godine Mensa Srbije organizuje naučno-stručne konferencije koje se bave fenomenom darovitosti.

Povodom svake konferencije Mensa Srbije objavljuje Zbornik sažetaka i Tematski zbornik.

Konferencija nije organizovana 2020. godine zbog pandemije kovida 19.

Najnovije izdanje:

3. konferencija je održana u Kruševcu u periodu od 3. do 5. oktobra 2019. godine.
Tema treće konferencije bila je „Darovitost - potrebe 21. veka“.

Zbornik sažetaka: Darovitost - potrebe 21. veka

Tematski zbornik radova međunarodnog značaja: Darovitost - potrebe 21. veka

Na narednoj strani možete se informisati o svim zbornicima sa ove i prethodnih konferencija.

 

MozaIQ

MozaIQ je naučno-popularni časopis, internet portal i zvanično glasilo Mense Srbije.

Primarno pokriva naučno-popularne teme iz oblasti geografije, istorije, nauke i svetske kulture.

MozaIQ je osnovan 1998. godine, kao Bilten Mense Jugoslavije. Tada je pokrivao samo dešavanja i informacije unutar Mense. Godine 2004. osnovno ime „Bilten Mense Jugoslavije“ promenjeno je u „MozaIQ“. Objavljuje se dvomesečno, uz povremeno uključivanje dodatka u vidu Biltena Mense Srbije, koji se distribuira samo članovima Mense Srbije.

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić