Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Predstojeća testiranja IQ

Testiranje u Nišu će biti održano u subotu 27. april 2024. u terminu od 12h na Mašinskom fakultetu, Aleksandra Medvedeva 14. Testiranju mogu pristupiti osobe koje nisu izlazile na naš test u prethodnih godinu dana i kojima je ovo jedan od ukupno tri pokušaja. Donja starosna granica je 17 godina.Neophodna je prethodna prijava. Detaljno uputstvo za prijavu

 

 

Planirana testiranja tokom proleća:

Beograd 19. maja

Novi Sad 25. maja

Više detalja uskoro!

Ukoliko ste zainteresovani da dobijate informacije o terminima testiranja inteligencije, možete se prijaviti na mailing listu za obaveštenja o testiranjima.

Vaučeri za testiranje

Od oktobra 2021. Mensa Srbije je uvela mogućnost kupovine Vaučera za testiranje. Detaljnije.


Testovi

Testiranje predstavlja jednu od osnovnih delatnosti svake lokalne Mense, jer je to jedini način da se iz populacije izdvoje ljudi koji raspolažu dovoljno velikim intelektualnim potencijalom da bi im se posvetila posebna pažnja. Rezultat na testu koji kandidata kvalifikuje za članstvo u Mensi može da postigne samo gornjih 2% ukupne populacije. To znači da količnik/kvocijent inteligencije (IQ) članova Mense iznosi (ili je veći od) 148 po Katelovoj skali, odnosno 130 po Vekslerovoj skali.

Objašnjenje fenomena inteligencije zahtevalo bi puno prostora. Postoje psihometrijske metode za određivanje količnika, kao i razni kriterijumi koje uzimamo u obzir kada vršimo merenje. Grubo rečeno kvocijent inteligencije predstavlja količnik vaših sposobnosti prikazanih na testu i životne dobi. Prosečne ljudske osobe imaju IQ izmedu 90 i 110. Nadarenima se smatraju oni čiji se IQ nalazi između 120 i 140 po Katelovoj skali. Svi rezultati preko 140 predstavljaju izuzetno inteligentne osobe.

Saopštenje u vezi sa on-line testovima inteligencije

Povodom pojave raznih testova inteligencije i diskusionih foruma na internetu, naša organizacija izdaje sledeće saopštenje:

Mensa Srbije ne podržava ni jedan on-line internet test inteligencije. Ti testovi ne predstavljaju pouzdan psihometrijski instrument i Mensa Srbije ni na koji način nije učesvovala u izradi kao ni u standardizaciji istih, pa se može smatrati da ni na koji način ne odgovaramo za kvalitet rezultata koji se dobijaju tim putem.
Preko ovog sajta i mailing liste možete se informisati o datumima testiranja koje mi sprovodimo.

Sva testiranja koja nisu direktno organizovana od strane Mense nemaju našu podršku za rad i pozivanje na Mensu predstavlja zloupotrebu našeg imena i logoa.

Uslovi za pristupanje Mensinom testu

 • Donja starosna granica za pristupanje testu iznosi 17 godina.
 • Mensin test se može rešavati najviše 3 puta.
 • Minimalni razmak između dva testiranja je godinu dana.
 • Kandidati koji žele da testiraju svoju inteligenciju na testiranjima u organizaciji Mense Srbije moraju da daju Mensi Srbije svoj jedinstveni identifikacioni broj iz zemlje čiji su državljani (za građane Srbije je to JMBG), za potrebe sprovođenja kontrole broja testiranja kojima je kandidat prisustvovao. 
 • Uplata se vrši na način objavljen uz ostale informacije o konkretnom testiranju. Informacije o predstojećim testiranjima objavljujemo na sajtu i u porukama koje saljemo preko mailing liste.

Prilikom dolaska na testiranje ponesite:

 • Dokument koji će poslužiti za Vašu identifikaciju - lična karta, indeks, vozačka dozvola, vojna legitimacija, izbeglička legitimacija ili bilo koji drugi dokument u kome se nalazi matični broj (JMBG).
  (maloletni mogu na uvid doneti i zdravstvenu knjižicu ili povlasticu za vožnju ili neki treći dokument)
 • Dokaz o uplati (opšte uputstvo za uplatu naknade)
 • Hemijsku olovku.
 • Lični podaci kandidata se pred samo testiranje prikupljaju isključivo za potrebe identifikacije i mogućnosti kontaktiranja kandidata i budućih članova. Mensa Srbije koristi prikupljene podatke isključivo za sopstvene potrebe i tretira ih u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Budite strpljivi...

 • Mensa Srbije vrši testiranja u više gradova sekvencijalno. Zbog toga posao od pregledanja testova do zakazivanja prijema novih članova i slanja rezultata iziskuje 8 nedelja.
 • I pored svih naših napora da se prijem kandidata odvija što brže, formiranje grupa za testiranje, provera prava na testiranje i identifikacija mogu stvoriti gužvu.
 • Rezultati će stići poštom u roku od 8 nedelja, na adresu koju ste vi naznačli, a koja mora biti na teritoriji Republike Srbije. Razlog što ćete morati da čekate na Vaše rezultate je u tome što sve testove pregleda isključivo jedna osoba - ovlašćeni psiholog Mense Srbije. Na ovaj način je obezbeđena potpuna tajnost testiranja - Vaše rezultate znate samo Vi i psiholog. Ne prave se nikakve liste rezultata i ne objavljuju se na bilo koji drugi način.

Individualna testiranja

Osim grupnih testiranja, po želji ili potrebi kandidata mogu se organizovati individualna testiranja. Pogledajte uslove pod kojima vam možemo ponuditi individualni test.

Podaci o Mensinom testu

Kratak uvod:

Mensino testiranje u našoj zemlji predviđa vreme rešavanja od 40 minuta. Pre samog zadavanja testa voditelj testiranja će uputiti kandidate u to kako se test rešava i proći će primere testa zajedno sa kandidatima uz detaljno objašnjenje svakog primera. U tom periodu kandidati će moći glasno da postavljaju pitanja oko principa i forme rešavanja zadataka. Tokom zvaničnog testiranja takva pitanja se ne mogu postavljati.

Dizajn Testa:

Ukupno ima 36 zadataka. Svi problem-zadaci se sastoje od 3x3 matrice jednostavnih geometrijskih figura, od kojih je poslednje polje (u donjem desnom uglu) prazno. Cilj je pronalaženje adekvatnog rešenja koje bi kompletiralo logiku matrice, time što se umesto praznog polja bira jedno od 8 ponuđenih odgovora (1-8).
Kod jednostavnijih problem-zadataka samo jedan parametar igra ulogu (npr.forma figure), kod složenijih dva (npr.forma i osenčenost) ili tri (npr.forma,osenčenost i broj). Test je konstruisan tako da je prisutna rastuća kompleksnost problema, od jednostavnijih ka složenijim.
Prema Mensinim kriterijumima, svaki zadatak nosi podjednak broj poena bez obzira na težinu. Tačan odgovor se iskazuje upisivanjem jednog od 8 ponuđenih odgovora. Nema negativnih poena. Ukupno vreme rešavanja je 40 minuta.

Postignuće na Mensinom testu:

Mensin kriterijum za članstvo je postignuće na testu koje odgovara postignuću koje postiže 2% populacije (ili manje od 2%). Primenjuje se neverbalni test čija uspešnost rešavanja ne zavisi od stepena obrazovanja. Test je visoko zasićen "g-faktorom" tj.faktorom opšte inteligencije.
Donja starosna granica za izlazak na test iznosi 17 godina. Na Mensin test se može izlaziti najviše 3 puta, sa minimalnim razmakom od godinu dana između testiranja. Jednom postignut rezultat kojim se kandidat kvalifikuje za članstvo u Mensi važi zauvek.

Saopštenje u vezi sa duplikatima rezultata testiranja

Mensa Srbije ne izdaje duplikate rezultata testiranja.

Saopštenje u vezi sa potvrdom o ostvarenom/neostvarenom rezultatu

Kandidati mogu dobiti potvrdu o ostvarenom/neostvarenom uslovu, ukoliko su evidentirani u bazi Mense Srbije. Za izdavanje potvrde o ostvarenom/neostvarenom uslovu za učlanjenje u Mensu (pdf) - dostupno svima koji su evidentirani u bazi Mense Srbije - naplaćivaće se naknada u iznosu od 50% od naknade za testiranje povlašćenih kategorija. Punopravni članovi mogu uverenje o članstvu dobiti bez naknade.

Primeri testa

 

Međunarodna akcija Dan inteligencije

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić