Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Krajem 2001. godine nekoliko članova Mense pokrenulo je inicijativu i ubrzo je formiran SIG NTC čija je svrha - pomaganje darovitim članovima Mense. Osnivači SIGa su Ranko Rajović, Ljubomir Kustudić, Mirjana Andrić, Zoran Dukić, Sonja Apić, Natalija Novta, Srđan Kadić, Aleksandar Popović, Maja Vidaković i Nikola Kraljević.

Ubrzo nakon osnivanja, SIG NTC menja naziv u Odsek za darovite NTC. Članovima Mense koji imaju izuzetna postignuća u školovanju (republički prvaci, međunarodni prvaci, studenti na prestižnim svetskim univerzitetima, studenti u Srbiji sa visokim prosekom, vrhunski stručnjaci...) omogućeno je da postanu članovi odseka, ukoliko Savetodavni odbor NTCa proceni da su njihovi rezultati vanserijski. U okviru NTCa je ostvarena njihova direktna komunikacija i razmena brojnih informacija o mogućnostima stručnog usavršavanja, stipendijama idr. Informacije o članovima i aktivnostima NTCa su preko Savetodavnog i Upravnog odbora NTCa dostupne ostalim članovima Mense i državnim institucijama sa kojima Mensa sarađuje.

U trenutku formiranja SIGa većina članova se nalazila na studijama i stručnom usavršavanju van naše zemlje: Natalija Novta - Harvard, Maja Vidaković - Columbia, Ratko Jović - Eaton a zatim Yale, Mirjana Andrić - Sauthempton, Ivana Drobnjak - Oxford, Sofija Stefanović - Heidelberg, Tanasije Rajić - Porsche, Nikola Kraljević - St.Petersburg.

NTC ima oko 40 članova, od kojih većina studira ili već radi na prestižnim svetskim univerzitetima (Yale, Harvard, MIT,Oxford, Cambridge, Stanford, Columbia, LSE, Heidelberg...).

Osnovne aktivnosti SIGa su: organizacija naučnih tribina, pisanje projekata i finansijska pomoć za članove NTCa.

Krajem 2007. godine član Upravnog odbora Ljubomir Kustudić pokrenuo je projekat "Intelektualni resursi Srbije" a za potrebe planiranog projekta, započeo je sa Rankom Rajovicem pilot istrazivanje "NTC sistem učenja" u nekoliko vrtića i škola u Srbiji (Novi Sad, Beograd, Bačka Palanka). Nakon prvih rezultata "NTC sistem učenja" postaje deo aktivnosti nacionalnih Mensi u nekoliko država Evrope (Slovenija, Češka, Mađarska, Italija, Bosna) i akreditovan je odlukom Zavoda za unapredjenje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije. Rad na veoma komplikovanom praćenju svih isptivanih parametara preuzela je Maja Ostojić (član Stručnog odbora NTCa), čiji softver se koristi u pomenutim državama. Zahvaljujući ovom softveru, postoji mogućnost praćenja sve dece (tj. praćenje svih faza motoričkog i mentalnog razvoja)  obuhvaćene ovim programom, te je doneta odluka početkom 2009. godine da započnemo longitudinalnu studiju (praćenje razvoja dece od treće do petnaeste godine, Filozofski fakultet NS, Odsek za pedagogiju). Radi olakšanog praćenja i mogućnosti koje smo dobili programom "NTC sistem učenja" i softvera za praćenje - formiram je Odsek NTC u Savezu učitelja Srbije, tako da je time zapravo započeo projekat "Intelektualni resursi Srbije".

NTC Odsek za darovite kao takav je prestao da funkcioniše u okviru Mense Srbije. Iz njega su izrasle dve organizacije:

NTC učenje dr Ranka Rajovića

Nacionalni centar za talente, kojim rukovodi Ljubomir Kustudić

Koordinator za pitanja darovitosti u Mensi Srbije je Predrag Đukić

NTC Sistem učenja 

Vesti

Mediji

Strucni skupovi, publikacije, konferencije

Linkovi

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić