Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Istorijat NTC odseka

Godina 2001/2002.

U Matici srspkoj je potpisan dogovor o saradnji Odseka za talente Mense i Matice srspke, tako da ubuduće možemo za sve naše aktivnosti da dobijemo na upotrebu kapacitete Matice srspke (svečana sala, sala za sastanke, objavljivanje radova članova NTCa u zborniku Matice srpske, a lično predsednik Matice srpke, Prof Božidar Kovaček će biti član Savetodavnog odseka NTCa.

SIG za darovite NTC, menja naziv u Odsek za darovite NTC i donosi pravilnik o radu, koji je u potpunosti baziran na statutu Mense Jugoslavije i formira Savetodavni i Upravni odbor. Savetodavni odbor će sačinjavati naši priznati univerzitetski profesori, akademici i predsednik Matice srpske; a Upravni odbor od 3 člana će sačinjavati osnivači NTCa. Odlučeno je da se godišnja skupština NTCa održava svake godine (mart/april) u Novom Sadu u prostorijama Matice srpske, a da se tom prilikom organizuje i obeležavanje godišnjice Mense Jugoslavije, jer je Osnivačka skupština održana marta meseca 1998. godine u Novom Sadu (7. mart 1998. Medicinski fakultet)

Godina 2003.

Organizovan prvi sastanak Savetodavnog odbora NTC-a (4.april u 15:30) u Matici srpskoj u Novom Sadu. Prisutni: predsednik Matice srpske Božidar Kovaček, Prof. Borivoj Lazić, Prof Teodor Atanacković, sekretar NS rektortata Petar Radonjanin, Konstantin Jović i delegacija Mense u sastavu Ranko Rajović i Ljubomir Kustudić.

Od 21-30 jula u Novom Sadu organizovana treća letnja škola, tj «Mensina kreativna radionica» koju su vodili Nikola Kraljević, Jasna Bulajić i Ranko Rajović. U radu je učestvovalo 20-oro dece iz Singapura, Mađarske, Rumunije, Makedonije, Belgije i gimanzije Svetozar Marković iz Novog Sada. Uz pomoć Petra Radonjanina, člana Savetodavnog odbora NTCa decu smo smestili (bespatno) u studentski dom i pokrili troškove ishrane.

Ranko Rajović je održao predavnje (novembar) o NTCu i kreativnim radionicama u Savezu učitelja Novog Sada i uspostavio saradnju sa Savezom učitelja Srbije (objavljen tekst u njihovom biltenu o darovitoj deci).

Godina 2004.

U aprilu održan sastanak Upravnog i Savetodavnog odbora u Matici srpskoj, gde je detaljinije razmatran predlog prof. Kovačeka o načinu prijema u NTC. Doneta je odluka da zainteresovani članovi Mense mogu da predaju Upravnom odboru biografiju uz preporuku svog lokalnog koordinatora. Nakon razmatranja, Upravni odbor šalje predlog Savetodavnom odboru koji donosi konačnu odluku.

U okviru «Politike expres» objavljen serijal tekstova o Mensi i članovima NTCa, a sve tekstove je pisao Trpe Nikolovski. Tekstovi su izazvali veliku medijsku pažnju te su članovi Mense gostovali u preko 20 emisija na većim televizijama (RTS, BK, Pink, TV NS) u periodu mart – septembar 2004. Organizovan i prijem kod predsednika Srbija Borisa Tadića.

U novembru su započeti pregovori o saradnji kompanije Minaqua i NTCa, uz posredovanje Stanka Pevca. Pristali smo da budemo suorganizatori Šahovske olimpijade za decu do 16 godina u organizaciji komiteta Karpov/Bjelica i da budemo domaćini Anatoliju Karpovu u Novom Sadu i Beogradu.

Godina 2005.

Potpisan ugovor sa kompanijom Minqua iz Novog Sada o saradnji. Minaqua će ubuduće pomagati rad NTCa, a po potrebi biće donator većih Mensinih okupljanja u Novom Sadu. Organizovana prva šahovska olimpijada za decu do 16 godina, a Mensa NS i NTC pomogli u organizaciji (predlog za logo – šahovske figure koje se drže za ruke; prostor za održavanje turnira u gimnaziji Isidora Sekulić).

Održan treći sastanak NTCa u Matici srpskoj (15.april) i dogovoreno da delegacija NTCa prisustvuje i sastanku sa predstavnicima dijaspore 5. maja 2005 godine.

Organizovana letnja škola zajedno sa gimnazijom Isidora Sekulić, a učenisci su bili srednjoškolci iz nekoliko država (Mađarska, Slovenija, Rumunija) i njihovi vršnjaci iz gimnazije Isidora Sekulić.

NTC organizovao sa NP Tara i opštinom Bajina Bašta, Umetničku koloniju na planini Tara (selektor Mensinog dela kolonije, akademski slikar iz NS, Žarko Drinčić).

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić