Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Najnovije izdanje

Telekomunikacione i računarske mreže - zbirka rešenih zadataka - dr Milan Bjelica

Knjiga je namenjena kao pomoćni udžbenik za predmet Telekomunikacione mreže na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu a sadrži preporučene računske zadatke grupisane pod naslovima odgovarajućih poglavlja.

Besplatan elektronski pomoćni udžbenik za predmet Telekomunikacione mreže na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete preuzeti sa sledećeg linka:

Telekomunikacione i računarske mreže - zbirka rešenih zadataka - dr Milan Bjelica, UB ETF

Telekomunikacione i računarske mreže - dr Milan Bjelica

Knjiga je namenjena kao osnovni udžbenik za predmet Telekomunikacione mreže na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. U njoj se razmatra materija koja predstavlja osnov za razumevanje ostalih stručnih predmeta iz oblasti telekomunikacionih mreža i protokola. Svako poglavlje odgovara jednoj lekciji gradiva, a na njegovom kraju su dati primeri ispitnih pitanja i preporučeni računski zadaci iz prateće zbirke. Zbog toga, knjigu pored slušalaca Predmeta, kao podsetnik mogu koristiti i svi koji se profesionalno bave mrežama, ili se interesuju za njih.

Sadržaj

Osnovni pojmovi i definicije, komutacija, protokoli, fizički sloj, telekomunikacione instalacije, kontrola pristupa sredini za prenos, kontrola toka, kontrola greške, L2 mrežne tehnologije, servisni sistemi, proračun kašnjenja, telekomunikacioni saobraćaj.

COBISS.SR - ID 43389193

Besplatan elektronski udžbenik za predmet Telekomunikacione mreže na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete preuzeti sa sledećeg linka:

TELEKOMUNIKACIONE I RAČUNARSKE MREŽE - dr Milan Bjelica, UB, ETF

O autoru

Milan Bjelica je rođen 1977. godine u Mostaru. Radi kao redovni profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesionalno se bavi telekomunikacionim mrežama i protokolima, personalizovanim aplikacijama, te primenom slobodnog softvera u merenjima i simulaciji. Koordinator je Naučnog odseka Mense Srbije. 

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić