Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

Obaveštenja

  • Izborna komisija Mense Srbije je najavila referendum za usvajanje odluka prolećne Skupštine Mense Srbije. Detaljnije.
  • Godišnjica Mense Srbije će biti obeležena okupljanjem članova u Kruševcu od 17. do 19. maja 2019.
  • Mensa Srbije je dala podršku seminarima za stručno usavršavanje nastavnika, akreditovanim od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, čiji su autori i realizatori članovi Mense. Podržani su seminari:
  • Mensa Srbije je proslavila jubilej - 20 godina kontinuiranog rada 20 - 22. aprila 2018. u Novom Sadu. U okviru programa, centralna manifestacija je bio Sajam poslovnih projekata članova Mense održan u Master centru u nedelju 22.aprila 2018. Članovi su kroz kratke prezenatcije i predavanja, ili kroz radionice, izložbe i promotivni materijal prikazali raznovrsnost svojih poslovnih ideja i projekata.  Detajlnije...

 

  • Artikle sa znakom Mense možete naručiti preko internet prodavnice Mensa Shop  

 Članarina

Članarina za 2019. godinu iznosi 2.500 din.

Odlukom Predsedništva 20161226/02 omogućeno je da se izvrši uplata članarine za više godina unapred.  Ukoliko se uplaćuje višegodišnja članarina do 31. januara određene godine, Iznos članarine za tu, ali i za svaku narednu godinu za koju se plaća unapred je po 2.000 din. Ukoliko se plaća 01.02. ili kasnije, članarina za tekuću godinu iznosi 2.500 din, a za svaku narednu godinu po 2.000 din. Članska kartica će se izdavati sa datumom isteka uplaćene članarine (tj važiće onoliko godina koliko je plaćeno unapred).

Uputstvo za uplatu članarine

Pogodnosti za članove

Mensa Srbije svojim članovima omogućava posebne pogodnosti pri korišćenju proizvoda i usluga, koje prijateljske institucije i firme nude članovima Mense Srbije.

Specijalne povoljnosti za članove Mense Srbije

Aktivnosti za decu

Iako Mensa Srbije u članstvo ne prima osobe mlađe od 17 godina, organizuju se u Beogradu i povremeno u Novom Sadu edukativne aktivnosti namenjene deci predškolskog i školskog uzrasta.

Informacije o edukativnim aktivnostima za decu u Beogradu

 

Akcija "Čep za hendikep"

Mensa Srbije podržava akciju "Čep za hendikep" Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banata, kroz koju se reciklažom prikupljaju sredstva za nabavku invalidskih kolica i ortopedskih pomagala.

          za dalje detalje kontaktirati autora Ranka Rajovića

 


Mensa Srbije na društvenim mrežama

      

Copyright © 1998-2019. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić