Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Erazmus+ projekat izgradnje kapaciteta u kategoriji mladih

„Upskill and Reconnect!“

Ideja projekta je da unapredi ključne veštine mladih uzrasta 15 – 19 godina i njihovu odgovornost prema lokalnoj zajednici, kroz postavljanje u ulogu mentora starijih građana (60 – 70 godina) za unapređenje njihove digitalne pismenosti.

Da bismo to postigli, konzorcijum okupljen oko ovog projekta će:

  • Pripremiti obrazovni program koji će definisati koje su to kompetencije neophodne mladima za uspešno mentorisanje seniora;
  • Kreirati trening za omladinske radnike koji će im obezbediti znanja i alate kojim će kod mladih razvijati odabrane kompetencije;
  • Kreirati mentorski program za mlade, kroz koji će ih omladinski radnici obučiti za mentorisanje seniora;
  • Sačiniti vodič za organizaciju „hakatona“ za seniore, na kome bi oni prikazali stečene digitalne veštine nakon mentorskog rada.

 

 

Projekat će uključiti po 3 omladinska radnika (osobe koje se bave edukacijom mladih) iz svake od 6 zemalja koje učestvuju u projektu. To su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Slovačka i Maroko. Omladinski radnici će, nakon što prođu kroz obuku koju formulišemo kroz projekat, raditi sa 30 mladih, svako u svojoj zemlji, osnažujući ih za ulogu mentora u potonjoj obuci za seniore. Trudićemo se  da mladi koje uključimo u projekat budu iz različitih geografskih sredina i da jedan broj njih bude iz manjih, eventualno i ruralnih sredina, a nadamo se da među njima bude i pripadnika marginalnih grupa – migranata, nacionalnih manjina isl.

Obučeni omladinci će kroz aktivnost koju ćemo organizovati – žive laboratorije (Living labs) imati priliku da upoznaju seniore koje će mentorisati. Biće to prilika da se pitanja intenzivnog ubrzanja, tehnologizacije i digitalizacije života sagleda sa stanovišta različitih grupa građana, kako mladih tako i starijih, čemu je cilj da se mladi senzibilizuju za potrebe seniora i izazove sa kojima se seniori suočavaju u savremenom svetu. Na taj način, mladi kao budući nosioci razvoja društva mogu da preuzmu ulogu u rešavanju problema članova zajednice, čime se kod njih razvija odgovorno građanstvo.

Uslediće razvoj programa od 5 radionica za razvoj digitalnih veština kod seniora, u čijem će kreiranju ključnu ulogu igrati mladi. Kroz mentorski program, gde su mentori obučeni mladi ljudi, proći će 30 seniora starosti 60 do 70 godina u svakoj od zemalja učesnica. Stečene veštine će nakon tih radionica seniori demonstrirati na svojevrsnom „hakatonu“ za seniore. Ovu aktivnost će organizovati omladinski radnici uz pomoć mladih mentora koji učestvuju u projektu.

Očekuje se da ovakva nesvakidašnja iskustva u dobroj meri unaprede veštine mladih učesnika u projektu čime će doprineti njihovoj zapošljivosti. A doneće korisna iskustva i omladinskim radnicima. Predstavnici mladih mentora iz svih zemalja učesnica će se na samom kraju projekta okupiti na međunarodnoj omladinskoj razmeni, na kojoj će razmeniti iskustva stečena kroz projekat, ali i organizovati radionice na kojima će veštine koje su stekli preneti na lokalnu omladinu. Na ovaj završni međunarodni događaj će biti pozvani i predstavnici seniora koji postignu najbolje rezultate na nacionalnim „hakatonima“, kako bi podelili svoje utiske i inspirisali lokalne mlade i omladinske radnike u zemlji domaćinu na slične poduhvate. Završne konferencije će se potom realizovati i u ostalim zemljama učesnicima, ali na nacionalnom nivou.

U projektu učestvuju sledeće organizacije:

Koordinator: Mensa Srbije

Partneri:

Smart Idea – Slovenija

Youthfully yours – Slovačka

Edukopro – Bosna i Hrecegovina

ECOM – Crna Gora

AEFDS – Maroko

Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske Unije kroz Erasmus+ program.

Budžet projekta 223.000 EUR

Trajanje projekta: 2 godine

Autor i menadžer projekta

Aleksandra Borović

Projektne aktivnosti

Mart 2024

Održan je prvi onlajn sastanak projektnih partnera na kome su prodiskutovani tehnički aspekti implementacije projekta, utvrđen datum prvog sastanka u Novom Sadu (30.05. - 02.06.2024.) i dogovorena raspodela dužnosti na pripremi prvog projektnog rezultata. Odabran je i logo projekta.

April 2024

Projekat je predstavljen na sastanku Predsedništva Mense Srbije održanom u Pančenu, 6. aprila 2024.

Pogedajte prvi Bilten projekta Upskill and Reconnect!

Projekat je predstavljen na sednici Skupštine Mense Srbije u Novom Sadu 21.04.2024. Članovima je predstavljen plan aktivnosti, ciljevi i očekivani ishodi projekta.

Maj 2024

Kreirane su društvene mreže našeg projekta, preko kojih ćemo obaveštavati zainteresovane o napretku projekta i realizaciji projektnih aktivnosti, ali i pozivati na saradnju. Zapratite nas na FB profilu i/ili Instagram profilu projekta!

Maj-Jun 2024

Mensa Srbije bila je domaćin kick-Off sastanka za Erazmus+ projekat "Upskill and Reconnect!" u Novom Sadu, 31. maja i 1. juna 2024.

Uzbuđeni smo što možemo da najavimo uspešno pokretanje našeg Erazmus+ projekta izgradnje kapaciteta u kategoriji mladih, "Upskill and Reconnect!" Početni sastanak održan je u Novom Sadu, u Srbiji, gde su se sastali partneri iz šest zemalja da postave temelje za ovu uticajnu inicijativu.

Cilj projekta je da unapredi ključne veštine mladih od 15 do 19 godina i podstakne njihov osećaj odgovornosti prema svojim lokalnim zajednicama. Stavljajući ih u mentorske uloge, oni će pomoći da se poboljša digitalna pismenost starijih građana starosti 60–70 godina.

Tokom sastanka izneli smo glavne ciljeve projekta:

• Priprema obrazovnog programa za osposobljavanje mladih mentora potrebnim kompetencijama.

• Kreiranje obuke za omladinske radnike kako bi im se pomoglo da razviju ove kompetencije kod mladih ljudi.

• Razvijanje mentorskog programa za mlade ljude za obuku seniora.

• Organizovanje „hakatona“ na kojima stariji mogu da pokažu svoje novostečene digitalne veštine.

Predstavnici Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Slovačke i Maroka radiće zajedno, a svaki će uključiti omladinske radnike i mlade ljude iz svojih zemalja. Ova saradnja ima za cilj da uključi različite geografske oblasti i marginalizovane grupe, podstičući razvoj inkluzivne zajednice.

Projekat će obuhvatiti pet radionica digitalnih veština za seniore, koje će voditi mladi mentori. Ovi napori će kulminirati nacionalnim i međunarodnim događajima gde će učesnici podeliti svoja iskustva i proslaviti svoja dostignuća.

Pratite nas za još novosti dok krećemo na ovo putovanje da premostimo generacijski digitalni jaz i osnažimo i mlade i starije!

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić