Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Instrukcije za uplatu članarine

PAŽNJA!!! Ukoliko se učlanjavate nakon pauze ili više godina nakon testiranja, molimo Vas da na adresu podaci(at)mensa.rs pošaljete svoju ažurnu e-mail adresu i kontakt podatke!!!

Članarina za 2023. godinu iznosi 3.000 din.

Uplata se vrši nalogom za uplatu u bilo kojoj pošti ili banci, koji treba popuniti na sledeći način:

Uplatilac: ime, prezime i važeća adresa člana
Svrha uplate: članarina za (navesti koju) godinu
Primalac: Mensa Srbije, Bulevar oslobođenja 22, 21000 Novi Sad, PIB 102201217
Šifra plaćanja za gotovinsko: 189
  za bezgotovinsko: 289
Valuta RSD
Iznos: uneti iznos
Račun primaoca: 325-9500600061109-53
Poziv na broj: obavezno uneti JMBG člana (služi za identifikaciju u bazi podataka)

Članarina je važeća za kalendarsku godinu i ističe 31.decembra te godine. Odlukom Predsedništva 20161226/02 omogućeno je da se izvrši uplata članarine za više godina unapred.  Ukoliko se uplaćuje višegodišnja članarina do 31. januara određene godine, iznos članarine za tu, ali i za svaku narednu godinu za koju se plaća unapred je po 2.400 din. Ukoliko se plaća 01.02. ili kasnije, članarina za tekuću godinu iznosi 3.000 din, a za svaku narednu godinu po 2.400 din.

Ukoliko želite da uplatite članarinu Mensi Srbije iz inostranstva, molimo Vas da kontaktirate predsedništvo na predsednistvo(at)mensa.rs kako biste dobili instrukcije za uplate iz inostranstva i kako bismo imali potrebne informacije koje će nam banka tražiti za prijem te uplate iz inostranstva. Molimo Vas da prilikom uplate vodite računa da Vi pokrivate trošak transfera, tj da članarina neće biti prihvaćena ukoliko iznos koji pristigne na račun Mense Srbije bude manji od utvrđenog iznosa članarine.

Šta se dešava posle uplate članarine?

Spisak članova i članske karte

Ukoliko ispravno popunite uplatnicu i naročito svoj JMBG, administratori Mense Srbije će informaciju o Vašoj uplati dobiti putem bančinog elektronskog izvoda. Na osnovu te informacije uključiće Vas na listu članova Mense za tekuću godinu.

Krajem svake kalendarske godine, od 01. decembra, počinje obnova članarine za sve aktuelne članove, za narednu kalendarsku godinu. Članovima koji obnove članarinu u periodu 01. decembar - 01. februar, članske karte za novu kalendarsku godinu se šalju u februaru.

Članovi koji se prvi put učlanjuju u Mensu Srbije ili posle pauze u članstvu obnavljaju članarinu u periodu 1. decembar - 1. februar takođe dobijaju člansku kartu tokom februara.

Ukoliko ste tokom godine (posle 1. februara) uplatili članarinu za tekuću kalendarsku godinu, 10 do 15 dana nakon uplate možete očekivati da se Vaše ime pojavi na spisku na stranici Članovi ove web prezentacije.

Nakon pojavljivanja imena u spisku članova možete očekivati i da Vam poštom bude dostavljena članska karta, na adresu koja postoji u Mensinoj bazi podataka.

Imena svih članova koji uplate članarinu za narednu kalendarsku godinu pre 01. januara, pojaviće se na spisku članova na ovom sajtu prvih dana januara.

Važno!!! Članske kartice

Od početka 2018 godine Mensa Srbije koristi višegodišnje članske kartice sa čipom. Svim članovima koji su tokom 2018. godine dobili člansku karticu uz niu je dostavljeno i obaveštenje da je kartica višegodišnja i da im neće biti slata nova članska karta svake godine, već će se preko čipa učitavati datum isteka važnosti članarine.

Elektronski servisi

Kada se ime pojavi na spisku članova, dobijate mogućnost logovanja ili registracije naloga na ovom sajtu i Mensinom forumu.

Ako posle uplate u navedenim rokovima ne vidite svoje ime na stranici Članovi i ne dobijete člansku kartu, javite se na io(at)mensa.rs, kako bi administratori mogli da provere gde je nastao zastoj.

Ukoliko ste promenili poštansku adresu, e-mail adresu ili druge podatke

Obavestite administratora baze podataka Mense Srbije na podaci(at)mensa.rs o promeni, navodeći svoj JMBG i ukoliko znate svoj članski broj.

Copyright © 1998-2023. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić