Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Najava:

Mensa Srbije i partneri organizuju narednu međunarodnu konferenciju "Darovitost, obrazovanje i razvoj" u Beogradu 31.07. - 02.08.2018. godine. Pogledajte prvi poziv za konferenciju!

Pripremamo i Tematski zbornik radova međunarodnog značaja "Giftedness, education and development", u kom će biti objavljeni recenzirani originalni naučni radovi, stručni radovi, pregledni radovi, izveštaji i prikazi.


 

 

u partnerstvu sa

Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
Društvom defektologa Vojvodine
Udruženjem vaspitača Vojvodine
Nacionalnim centrom za talente


je organizovala 

Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Darovitost - prepoznavanje i podrška 

U Novom Sadu, 29.09.2017. - 1.10.2017. u hotelu Putnik

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

Cilj  konferencije:

Razmatranje teorijskih postavki i praktičnih iskustava u radu sa darovitom (talentovanom i izuzetnom) decom, mladima i odraslim osobama; razmena i deljenje znanja i veština o radu sa darovitima; razmatranje postignuća i perspektiva razvoja odnosa prema ovim osobama; podizanje nivoa svesti svih učesnika u raznim sektorima o potrebama za dodatnom pažnjom i posebnim radom sa darovitim osobama.

Učesnici konferencije:

Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima i upravama, medijskim radnicima, studentima i drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima, iz zemlje i inostranstva. 

Konferencija je u posupku akreditacije za oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama i u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji.

Jezici Konferencije: srpski, engleski, hrvatski.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na Konferenciji u formi usmenog izlaganja, poster prezentacije, zasebne radionice (u posebnom dogovoru sa organizatorima), ili da učestvujete kao slušalac, bez izlaganja.

Podteme:  

- Vaspitno-obrazovni rad sa darovitom (talentovanom i izuzetnom) decom, mladima i odraslima,
- Bogaćenje znanja i veština darovitih,
- Aktuelni pristupi u radu darovitima,
- Otkrivanje i prepoznavanje darovite dece, mladih i odraslih,
- Podizanje darovite dece,
- Dodatna podrška darovitim osobama,
- Etička pitanja o darovitima,
- Stimulativni programi za darovite,
- Osnaživanje profesionalaca za rad sa darovitima,
- Odnos društva prema darovitima.
Radovi na druge teme koji se bave darovitima (talentovanima i izuzetnima) takođe su dobrodošli.

 Pogledajte PROGRAM KONFERENCIJE

Organizatori Konferencije "Darovitost - prepoznavanje i podrška", pored Zbornika sažetaka svih prihvaćenih izlaganja, pripremili su i Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, kao nezavisno izdanje.

 

Dodatne informacije na: konferencija@mensa.rs


 

Partneri:

              
 

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić