Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA ZA TEMATSKI ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Organizatori prve međunarodne konferencije "Darovitost - prepoznavanje i podrška", koja će se održati u Novom Sadu, 29. septembra do 01. oktobra 2017. godine, pored Zbornika sažetaka svih prihvaćenih izlaganja, pripremaju i Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, kao nezavisno izdanje.

U Tematskom zborniku međunarodnog značaja “Darovitost – prepoznavanje i podrška”, biće štampani recenzirani originalni naučni radovi, stručni radovi, pregledni radovi, izveštaji i prikazi. Pozivamo Vas da prijavite svoje radove za objavljivanje u Tematskom zborniku elektronskim slanjem Vaših radova na adresu: konferencija@mensa.rs, sa naznakom "Rad za Tematski zbornik", najkasnije do 30.06.2017. godine.

Jedan autor se može pojaviti na najviše 3 rada kao autor tj. koautor. Rad će recenzirati kompetentni međunarodni recenzenti.


Radovi moraju imati sledeće karakteristike:

Broj autora i koautora: najviše tri (3) na jednom radu
Jezik: srpski, engleski ili hrvatski
Obim: do 10 stranica A4 formata (orginalni naučni rad), 5-10 stranica (stručni i pregledni rad), do 5 stranica (izveštaji i prikazi)
Font: Times New Roman, prored 1,0
Margine: gore, dole i desno po 2,5 cm, a levo 3,5 cm
Slike i grafikoni: uklopljeni u tekst i širinu i dužinu stranice, isključivo crno-beliRad treba da sadrži:

Naslov - na dva jezika, 14 pt, bold,
Imena i prezimena svih autora - 12 pt, regular,
Afilijacije - redosledom: ustanova, grad, država, 10 pt, regular,
Sažetak - na dva jezika, do 300 reči svaki, 12 pt, regular,
Ključne reči – na dva jezika, prate sažetke, do 5 reči, 12 pt, italic,
Tekst rada (Uvod, Metod, Rezultati, Diskusija, Zaključak): 11pt, regular,
Reference – 10 pt, regular.
Citatni stil: APA 6
Na kraju rada: Punu poštansku adresu prvog autora, 12 pt, regular.

Važni datumi:
-    do 30. juna 2017 - prijava radova;
-    10.  jul 2017 - obaveštavanje učesnika da li je rad prihvaćen;
-    Uplata kotizacije:     do 20. jula 2017 -  rok za rane uplate po nižoj ceni  
                do 25. avgusta 2017 - rok za uplate po redovnoj ceni
                do 05. septembra 2017 - last minute, po višoj ceni.


Ukoliko  vaš  rad  bude  prihvaćen  za  publikovanje, biće potrebno da uplatite naknadu od 4.000 dinara (za rad domaćih autora) ili 50€ (za rad autora van Srbije i mešovitog sastava autora) za troškove publikovanja rada, najkasnije do 25.08. (avgusta) 2017. godine.

Ako ste prijavljeni učesnik Konferencije "Darovitost - prepoznavanje i podrška" koja se održava u Novom Sadu 29.09 - 01.10.2017. godine, ne  plaćate  ovu  naknadu.
Za  jedan  rad  plaća  se  jedna  naknada, bez obzira na broj koautora.  

Po  izvršenoj  uplati  naknade i  nakon  predstavljanja  Zbornika  na  Konferenciji,  dostavićemo  Vam jedan primerak  štampanog  Tematskog  zbornika  poštom, na adresu prvog autora.  

Molimo  Vas  da  ne  uplaćujete naknadu pre prijema obaveštenja o prihvaćenosti Vašeg rada za publikovanje u Tematskom zborniku.  

Kontakt na: konferencija@mensa.rs .

Očekujući Vaše radove koje prijavljujete za objavljivanje u Tematskom zborniku “Darovitost – prepoznavanje i podrška”, srdačno Vas pozdravljamo!


Organizacioni odbor Konferencije

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić