Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

Akcija Dan inteligencije

Međunarodna akcija"Dan inteligencije" pokrenuta je sa idejom da se obeleži dan osnivanja organizacije 1. oktobar. Zbog velikog broja aktivnosti akcija traje tokom celog oktobra.

Informacije o predstojećim testiranjima, koja se organizuju u okviru akcije Dan inteligencije i u okviru redovnog jesenjeg ciklusa, objavljujemo na sajtu i u porukama koje šaljemo preko mailing liste na koju se možete prijaviti popunivši prijavu.

Uslovi za pristupanje Mensinom testu

  • Donja starosna granica za pristupanje testu iznosi 17 godina.
  • Mensin test se može rešavati najviše 3 puta.
  • Minimalni razmak između dva testiranja je godinu dana.
  • Uplata se vrši u vreme prijema prijava ili na način objavljen uz ostale informacije o konkretnom testiranju.

Prilikom dolaska na testiranje ponesite:

  • Dokument koji će poslužiti za Vašu identifikaciju - lična karta, indeks, vozačka dozvola, vojna legitimacija, izbeglička legitimacija ili bilo koji drugi dokument u kome se nalazi matični broj (JMBG).
    (maloletni mogu na uvid doneti i zdravstvenu knjižicu ili povlasticu za vožnju ili neki treći dokument)
  • Dokaz o uplati (opšte uputstvo za uplatu naknade)
  • Hemijsku olovku.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

Copyright © 1998-2020. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić