Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

SIG dobre volje

SIG dobre volje će okuplja članove koji imaju dobru volju da upotrebe svoje sposobnosti da pomognu onima kojima je potrebno.

Pomoć je zamišljena kroz prikupljanje materijalnih dobara i upodobljavanje istih za budućeg korisnika, ali i kao prenos znanja i veština kroz predavanja i/ili kurseve ako ustanovimo da je taj vid pomoći potreban.

U radu smo spremni na saradnju i zajedničko delovanje sa postojećim SIGovima, sa drugim organizacijama i pojedincima, sa lokalnom zajednicom i organima uprave - rečju sa svima koji nisu politička organizacija ili neka inkriminisana ekstremistička grupa.

Mesto osnivanja SIGa je Beograd, ali aktivnosti SIGa neće biti ograničene na teritoriju glavnog grada, štaviše pokušaćemo da se što više “decentralizujemo”.

 

Plan aktivnosti

 

Početak svakog ciklusa rada obeležiće prikupljanje IDEJA članova o potencijalnim vrstama pomoći i potencijalnim korisnicima iste.

Druga faza je namenjena proveri da li je takva pomoć korisniku potrebna, sa eventualnim korekcijama vrste pomoći, termina i sl.

Nakon toga bi bile definisane akcije u kojima je najbolji odnos naših mogućnosti  i potreba korisnika pomoći. U drugu grupu bi spadale one gde nam je za realizaciju potrebna veća priprema ili saradnja sa nekim drugim organizacijama ili lokalnom zajednicom. Treća grupa bi bile preostale, po nečemu specifične akcije.

Potom bi se za akcije iz prve grupe pravio mali operativni plan sa zaduženjima pojedinačnih članova, a takođe i određivan redosled bavljenja akcijama (neka mora biti prva).

Za akcije iz druge grupe bismo pokušali dogovoriti zajedničku akciju i/ili pravili nešto kompleksniji plan kako po fazama da ostvarimo šta smo naumili.

Iskustvo prikupljeno u radu trebalo bi nas učiniti boljima i efikasnijima u svakom sledećem ciklusu rada.

 

Koordinatorka

Nataša Aćimović Knežević

 

Akcije

U toku:

Čep za hendikep

Periodične:

Pomoć prihvatilištu za odrasla i stara lica
Pomoć Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Šumadije

Igračke (i stvari) za decu u ustanovama za zdravstveno ili socijalno zbrinjavanje dece i omladine

Jednokratne (nadam se):

Akcija prikupljanja pomoći za žrtve poplava

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić