Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Istorijat Mense Srbije

Mensa Jugoslavije osnovana je zvanično 16. decembra 1989. godine u Zagrebu, mada su prva testiranja održana u Beogradu septembra 1988. godine. Tokom 1989. i 1990. obavljena su testiranja i u drugim većim gradovima SFRJ (Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Novom Sadu i opet Beogradu). Tadašnja Mensa Jugoslavije imala je oko 1100 članova i bila je na četvrtom mestu u Evropi po broju članova.

Zbog nestabilne političke situacije, Mensa Jugoslavije prestala je sa dotadašnjim aktivnostima, ali je u Novom Sadu formirana regionalna Mensa vojvođanske regije, jer je u Novom Sadu u to vreme bilo skoro 350 članova.

Stagnacija u radu Mense vojvođanske regije usledila je zbog teške političke i ekonomske situacije u zemlji. Ovaj zastoj je trajao od 1992. pa sve do 1996. godine, kada su februara te godine, na inicijativu Ranka Rajovića i Ljubomira Kustudića, počele pripreme za ponovno pokretanje rada Mense Jugoslavije. Ubrzo je usledila kontinuirana medijska prezentacija Mense, tako da su stari članovi Mense i javnost pokazali interesovanje za reaktiviranje organizacije.

U aprilu 1997. započeti su pregovori sa Mensom Slovačke o mogućnosti organizacije testiranja u Jugoslaviji. Nakon toga, u aktivnosti za ponovno pokretanje Mense Jugoslavije uključili su se članovi stare Mense Jugoslavije, sa teritorije Srbije (Goran Lukić, Nebojša Vidić i Luka Naglić). Tako je 8. novembra 1997. oformljen Inicijativni odbor Mense Jugoslavije, čiji je zadatak bio da pripremi organizaciju testiranja i da stvori preduslove za ponovno formiranje Mense Jugoslavije.

Uz odobrenje Eda Vincenta (izvršnog direktora Mense Internacional), održano je testiranje 22. novembra 1997., u Novom Sadu pod supervizijom Mense Slovačke. Ovo je, nakon šest godina, bilo prvo testiranje održano u Jugoslaviji.

Nakon testiranja pristupilo se aktivnostima za sazivanje Osnivačke skupštine. Prva skupština održana je 7. marta 1998. godine u Novom Sadu, gde je izabrano novo rukovodstvo i usvojen predlog statuta. Za prvog predsednika izabran je Ranko Rajović, koji je bio glavni pokretač i koordinator aktivnosti koje su dovele do ponovnog formiranja Mense Jugoslavije. Na njegovu inicijativu pokrenuti su i prvi značajniji projekti nove Mense Jugoslavije.

Nakon osnivačke skupštine, održana su još dva testiranja uz pomoć Mense Slovačke i Mense Bugarske u Novom Sadu i Beogradu, kao i jedno samostalno testiranje u Novom Sadu, tako da je Mensa Jugoslavije, polovinom 1998. godine imala skoro tri stotine članova.

2004 godine organizacija menja naziv u Mensa Srbije i Crne Gore. 2005. godina je bila period velikog uspeha za Mensu SCG. Broj članova je sa 700 porastao na preko 1.000, što nam je donelo pravo na dva glasa u okviru Borda direktora Mense Internacional. Od tada je broj članova i aktivnosti rastao. Krajem 2006. godine Mensa SCG je imala preko 1.300 članova. Naziv organizacije je 2007. godine promenjen u Mensa Srbije.

Organi i radna tela Mense Srbije kroz vreme

Najaktivniji članovi Mense Srbije

Copyright © 1998-2023. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić