Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Organi i radna tela

Predsedništvo (mandat 2 godine)

01.april 2019 - 01. april 2021

Aleksandra Borović - Predsednik
Predrag Đukić - Potpredsednik
Nataša Aćimović Knežević
Ana Pešić
Veljko Karadžić
Dunja Lazić
Jelena Isajlović

Prethodni sazivi Predsedništva

 

Ombudsman (mandat 3 godine) 

20. februar 2020 - 19. februar 2023.

Ivan Nikolić

Prethodni ombudsmani

Izborna komisija (mandat 2 godine)

15. novembar 2021 - 15. novembar 2023.

Jan Vida - Predsednik IK
Branka Marković
Milan Petrović
Jovan Aleksić
Filip Pešić

 

Prethodni sazivi Izborne komisije

Izborni nadzornik (usvajanjem Statuta u februaru 2016. funkcija Izbornog nadzornika je ukinuta)

Prethodni Izborni nadzornici

Nadzorni odbor (usvajanjem Statuta u februaru 2016. Nadzorni odbor je ukinut)

Prethodni sazivi Nadzornog odbora 

Počasni Predsednik

januar 2009 -

Ljubomir Kustudić

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić