Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Šta je Mensa?

Mensa je međunarodna organizacija koja okuplja visoko natprosečno inteligentne ljude. Uslov za članstvo u Mensi je rešavanje testa, to jest ostvarivanje takvog rezultata koji vas svrstava u gornjih 2% populacije.

Koji su ciljevi Mense?

Ciljevi Mense su da prepozna i pomogne razvoj inteligencije, ohrabri istraživanje njene prirode, kao i stvaranje stimulativnog, intelektualnog i društvenog okruženja za svoje članove.

Kada je nastala?

Mensa je osnovana 1946. godine u Oksfordu od strane Rolanda Berila i Lanselota Vara. Zamišljena kao organizacija čiji je jedini uslov za članstvo polaganje testa, veoma brzo se širila po Britaniji, a zatim i po Evropi.

Šta znači reč Mensa?

Reč Mensa na latinskom znači "sto", sa aluzijom na okrugli sto, što ukazuje na jednu od njenih osnovnih ideja - društvo jednakih, bez razlika po verskoj, polnoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Koliko Mensa ima članova?

Mensa ima oko 140000 članova u preko 100 zemalja sveta. Mensa Srbije je u 2022. godini imala preko 1400 članova.

Kako se može postati član Mense Srbije?

Osnovni preduslov je da na Mensinom testu ostvarite rezultat koji vas svrstava u gornjih 2% populacije. Jednom zadovoljen kriterijum za članstvo (postignut rezultat) važi trajno.

Oni koje ostvareni rezultat svrstava u gornjih 2% populacije u koverti sa rezultatom dobijaju i poziv za prijem za nove članove sa naznačenim mestom i vremenom prijema.
Prijem za nove članove je prilika da vam našu organizaciju predstavimo i da vam približimo način njenog organizovanja i mogućnosti za vaše uključenje u aktivnosti.
Prisustvo prijemu za nove članove nije preduslov da bi ste postali član.

Status člana je na godišnjem nivou i stiče se uplatom članarine. Svi kandidati koji su stekli pomenuti uslov i koji se nalaze u našoj bazi mogu da se učlane u bilo kom trenutku, uplatom na žiro račun.

Odlukom Predsedništva 20220802/01 iznos članarine za 2023. godinu je 3.000 din.

Članarina se uplaćuje u pošti ili u banci, na račun Mense. Na uplatnici treba navesti sledeće podatke:

Uplatilac: ime, prezime i važeća adresa člana
Svrha uplate: članarina za ...
Primalac: Mensa Srbije, Bulevar oslobođenja 22, 21000 Novi Sad, PIB 102201217
Iznos: uneti iznos
Račun primaoca: 325-9500600061109-53
Poziv na broj: obavezno uneti JMBG člana (služi za identifikaciju u bazi podataka)

PAŽNJA!!! Ukoliko se učlanjavate nakon pauze ili više godina nakon testiranja, molimo Vas da na adresu podaci(at)mensa.rs pošaljete svoju ažurnu e-mail adresu i kontakt podatke!!!

Po prijemu uplate, članska karta će biti dostavljena članu putem pošte. Molimo sve članove koji ne dobiju svoju člansku kartu poštom, da telefonom kontaktiraju sekretara kancelarije Mense Srbije u Novom Sadu, sredom i subotom od 19 do 21h, na 021/456-000.

Ukoliko želite da uplatite članarinu Mensi Srbije iz inostranstva, molimo Vas da kontaktirate predsedništvo na predsednistvo(at)mensa.rs kako biste dobili instrukcije za uplate iz inostranstva i kako bismo imali potrebne informacije koje će nam banka tražiti za prijem te uplate iz inostranstva. Molimo Vas da prilikom uplate vodite računa da Vi pokrivate trošak transfera, tj da članarina neće biti prihvaćena ukoliko iznos koji pristigne na račun Mense Srbije bude manji od utvrđenog iznosa članarine.


 

Šta se dešava posle uplate članarine?

Spisak članova i članske karte

Ukoliko ispravno popunite uplatnicu i naročito svoj JMBG, administratori Mense Srbije će informaciju o Vašoj uplati dobiti putem bančinog elektronskog izvoda. Na osnovu te informacije uključiće Vas na listu članova Mense za tekuću godinu.
Krajem svake kalendarske godine, od 1. decembra, počinje obnova članarine za sve aktuelne članove, za narednu kalendarsku godinu. Članovima koji obnove članarinu u periodu 1. decembar - 1. februar, članske karte za novu kalendarsku godinu se šalju u februaru.
Članovi koji se prvi put učlanjuju u Mensu Srbije ili posle pauze u članstvu obnavljaju članarinu u periodu 1. decembar - 1. februar takođe dobijaju člansku kartu tokom februara.
Ukoliko ste tokom godine (posle 1. februara) uplatili članairnu za tekuću kalendarsku godinu, 10 do 15 dana nakon uplate možete očekivati da se Vaše ime pojavi na spisku na stranici Članovi ove web prezentacije.
Nakon pojavljivanja imena u spisku članova možete očekivati i da Vam poštom bude dostavljena članska karta, na adresu koja postoji u Mensinoj bazi podataka. Članske karte se šalju isključivo na adrese na teritoriji Republike Srbije.
Imena svih članova koji uplate članarinu za narednu kalendarsku godinu pre 1. januara, pojaviće se na spisku članova na ovom sajtu prvih dana januara.

Elektronski servisi

Kada se ime pojavi na spisku članova, dobijate mogućnost logovanja ili registracije naloga na ovom sajtu.
Ako posle uplate u navedenim rokovima ne vidite svoje ime na stranici Članovi, ili ne dobijete člansku kartu, javite se na io(a)mensa.rs, kako bi administratori mogli da provere gde je nastao zastoj.
Ukoliko ste promenili poštansku adresu, e-mail adresu ili druge podatke, obavestite administratora baze podataka Mense Srbije na podaci(a)mensa.rs o promeni, navodeći svoj JMBG i ako znate svoj članski broj.

Šta je IQ?

Količnik inteligencije (IQ - intelligence quotient) je mera koja definiše relativnu bistrinu ili intelektualne mogućnosti jedne osobe. IQ je potencijal čija je gornja granica prevashodno određena urođenim faktorima ali čije ostvarenje u velikoj meri zavisi od interakcije sa sredinom. IQ predstavlja odnos između rezultata koji ispitanik postiže na testu inteligencije i rezultata koji postiže prosečna osoba iste starosti na istom testu pod istim uslovima. Primeri zadataka sa testa.

Da li je potrebno neko predznanje ili priprema za polaganje testa?

Ne, test je grafički tako da ne zahteva nikakvo predzanje. Osmišljen je da ne favorizuje ni jedan pol, profesionalnu, rasnu, socijalnu ili bilo koju drugu grupu.

Da li postoji neka starosna granica?

Postoji samo donja granica. Osobe mlađe od 17 godina rade poseban test. Mensa Srbije trenutno ne organizuje testiranje za mlađe uzraste.

Za koje vreme se mogu očekivati rezultati testiranja?

Mensa Srbije vrši testiranja u više gradova sekvencijalno. Zbog toga posao od pregledanja testova do zakazivanja prijema novih članova i slanja rezultata iziskuje 8 nedelja.

Ako je prošlo više od 8 nedelja?

Kontaktirajte komisiju za testiranje Mense Srbije.

Gde se mogu naći informacije o budućim testiranjima?

Testiranja se vrše tokom prolećne i tokom jesenje sezone. Početkom svake sezone informacije će biti postavljene na forumu Mense Srbije i na stranici testiranje na ovoj prezentaciji. Tu se takođe možete prijaviti na mejling listu koja će vas redovno obaveštavati o testiranjima.

Šta Mensa Srbije organizuje za svoje članove?

Mensa Srbije organizuje obilje aktivnosti za svoje članove, redovne nedeljne sastanke, vikend-okupljanja, žurke, ekskurzije, SIG-ove... Članarina obuhvata i godišnju pretplatu na bilten, u okviru kojeg se dobija i internacionalni bilten. Za članove Mense oformljene su i Internet mejling liste, koje predstavljaju svojevrsne forume za razmenu ideja i stavova.

Šta je SIG?

SIG je engleski akronim za "Special Interests Group", u slobodnom prevodu grupa specifičnih interesovanja. Ideja je da se oformi grupa članova koji pokazuju specijalno interesovanje za neku specifičnu temu.
Jedan od najrazvijenijih sigova u okviru međunarodne Mense je SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers) koji omogućava članovima da lakše i jeftinije putuju širom Evrope.

Kako se može kontaktirati Mensa Srbije?

Radi daljih informacija možete se obratiti na adresu info(a)mensa.rs ili na mail adresu odgovarajuće lokalne Mense, a možete se obratiti i sekretaru kancelarije Mense Srbije u Novom Sadu u prostorijama na adresi Bulevar oslobođenja 22, sredom i subotom u vremenu od 19h do 21h. Na kraju, možete nam i pisati na adresu: Mensa Srbije, Poštanski fah 196, 21101 Novi Sad.

Copyright © 1998-2023. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić