Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

TEACHERS FOR GIFTED

Autor i rukovodilac projekta: Aleksandra Borović  

Trajanje projekta: novembar 2019 - oktobar 2020

(Zbog pandemije produžen do septembra 2022)     

Projekat finansiran sredstvima Erasmus+ programa Evropske Unije

O projektu:

Mensa Srbije ima za cilj da postane lider u uvođenju specifičnih programa obuke za nastavnike darovitih učenika i da podstiče unapređenje obrazovnog sistema u Srbiji. Rezultati različitih istraživanja pokazuju da postojeći obrazovni sistem nije pogodan za darovite pojedince i da samo troje od dvadesetoro darovite dece uspe da realizuje svoje potencijale. Mensa kao društvo visoko inteligentnih se zalaže da daroviti učenici i studenti imaju najbolje moguće uslove da u potpunosti razviju svoje biološke potencijale. Stoga smo započeli međunarodnu razmenu iskustava obrazovnog osoblja širom regiona JI Evrope kroz međunarodne konferencije o darovitosti. Iz zaključaka naše dve konferencije saznali smo da obrazovnom osoblju u Srbiji (i regionu) nedostaje obuka o potrebama i specifičnim izazovima rada sa nadarenim učenicima. Za sada ne postoje takve obuke koje organizuju prosvetne vlasti u Srbiji. Daroviti učenici, njihovi nastavnici i porodice prepušteni su sebi da pronađu svoj put kroz obrazovni sistem, osmišljen za prosečno stanovništvo.

Na godišnjem sastanku Međunarodnog odbora direktora Mense, švedska nacionalna Mensa predstavila je svoj veoma uspešan projekat održavanja obuka za školske i predškolske nastavnike u Švedskoj o potrebama darovitih učenika i različitim pristupima u radu sa darovitima. Ulaganje vremena i energije u darovite pojedince donelo je nekim zemljama u svetu značajan uspeh u njihovom ukupnom razvoju. Mensa Srbije je posvećena uvođenju dobre prakse iz razvijenih evropskih država u našu zemlju. Naš plan je da pošaljemo grupu naših članova da posete Mensu Švedske, da saznaju o programima treninga za nastavnike darovitih, da nauče od volontera švedske Mense koji drže te obuke. Kada steknu potrebna znanja o konceptu obuke i različitim aktivnostima i programima koji se mogu primeniti u obrazovnom procesu sa darovitim učenicima, moći će da prenesu znanje u Srbiju i region, naravno prilagođeno specifičnoj situaciji u našoj zemlji. Znanje stečeno od švedskih trenera deliće se sa prosvetnim osobljem u Srbiji kroz obuku koje će učesnici projekta dizajnirati i isporučiti posle odlaska u Švedsku. Obuka će biti podneta na akreditaciju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i kada bude akreditovana, biće na raspolaganju prosvetnom osoblju širom Srbije. Stečena znanja takođe će se koristiti za stvaranje centra za podršku roditeljima darovite dece koji se suočavaju sa različitim izazovima tokom odgajanja svoje darovite dece. Time se nadamo da ćemo poboljšati situaciju darovite dece i pojedinaca u Srbiji i doneti korist celokupnom društvu pomažući darovitima da ostvare svoje potencijale i postanu lideri razvoja naše države. Stečena znanja biće takođe dostupna i istraživačima i drugim profesionalcima za njihova istraživanja u oblasti potreba darovitih i dvostruko izuzetnih osoba.

 

Projektne aktivnosti

Oktobar 2019

Predstavnici Mense Švedske su učestvovali Trećoj međunarodnoj konferenciji "Darovitost - potrebe 21. veka" u Kruševcu 01 - 03.10.2019. U svojoj prezentaciji govorili su i o programu obuka o potrebama darovitih koje Mensa Švedske drži u školama širom Švedske. Tom prilikom članovi Predsedništva Mense Srbije su sa njima održali kraći sastanak i dogovor o predstojećem projektu i aktivnostima na realizaciji.

Novembar 2019.

Na šestom volonterskom vikendu Mense Srbije održanom 01 - 03.11.2019. u kompleksu Rajski konaci, Leušići, najaktivnijim volonterima Mense Srbije je predstavljen projekat Teachers for Gifted. Usledila je diskusija koja je potvrdila zainteresovanost članova za učešće u ovom projektu.

Na mulitkongresu Serbian Visions 2019 u organizaciji Nemačko-sprske privredne komore, održanom u beogradskom hotelu Radisson Collection 21. i 22.novembra 2019. Mensa Srbija se predstavila tribinom "Podsticanje intelektualnih potencijala kod dece i zanimanja budućnosti". U okviru izlaganja aktivnosti koje Mensa pokreće radi podsticanja intelektualnih potencijala prisutnima je  predstavljen i projekat "Teachers for Gifted".

Decembar 2019

Jedna od tačaka dnevnog reda na jesenjem zasedanju Skupštine Mense Srbije bila je i prezentacija projekta "Teachers for Gifted" prisutnim članovima. Predsednica i rukovodilac projekta Aleksandra Borović je iznela detalje realizacije projekta i najavila konkurs za članove koji će učestvovati u mobilnosti, planiranoj za maj 2020, kao i u daljim fazama realizacije projekta.

Na tribini "Stimulacija intelektualnog razvoja - primeri dobre prakse" održanoj u Beogradu 7. decembra 2019. u organizaciji Mense Srbije i partnera, koja je okupila preko 120 prosvetnih radnika iz zemlje i regiona, najavljena je i realizacija projekta "Teachers for Gifted", kao i obuke o potrebama darovitih koje su planirani ishod ovog projekta.

Tokom decembra, stručna komisija je imenovala projektni tim koji će se brinuti o svim aspektima realizacije ovog projekta.

U decembru je pokrenuta i selekcija za učesnike u projektu Teachers for Gifted, članove Mense Srbije koji se bave nastavom na različitim nivoiima, a koji će odlaskom u Švedsku obogatiti svoja znanja o potrebama darovitih, i osposobiti se da kreiraju obuku za zaposlene u prosveti u Srbiji, roditelje daorvitih i druge zainteresovane pojedince.

Uslovi konkursa

Januar - februar 2020

U toku januara na konkurs za učesnike projekta se prijavilo 23 punopravna člana Mense. Konkursnu komisiju činilo je 5 članova projektnog tima i 1 eksterni član komisije. Prvi krug selekcije je realizovan bodovanjem pristiglih prijava na osnovu uslova propisanih konkursom. Najviše poena donosila je dosadašnja volonterska aktivnost i doprinos Mensi Srbije, što je ujedno bio i uslov donora Fondacije Tempus. Nakon bodovanja je u uži izbor za 10 učesnika projekta ušlo 13 kandidata. Sastanak i upoznavanje članova projektnog tima i kandidata koji su ušli u uži izbor održan je u prostorijama Mense Srbije u Beogradu 23.02.2020. Tom prilikom je sprovedeno i testiranje poznavanja engleskog jezika za kandidate i članove projektnog tima.

Januar i februar su takođe iskorišćeni za dogovore sa partnerima iz Mense Švedske o konkretnim planovima za posetu delegacije Mense Srbije. Dogovoreno je da će naša grupa posetiti Geteborg i Stokholm u periodu od 5. do 12. maja 2020. Planirani su sastanci sa prvobitnim autorima programa za darovitu decu (Gifted Children Program - GCP) Mense Švedske, sa trenerima koji vrše obuke nastavnika po školama, sa članovima predsedništva Mense Švedske koji ugovaraju i administriraju aktivnosti GCP, kao i poseta nekim školama koje su prošle kroz obuku Švedske Mense.

Mart je sa sobom doneo pandemiju i vanredno stanje, pa tako i odlaganje planiranih aktivnosti. Poseta učesnika projekta Švedskoj je odložena do daljnjeg. Period izolacije je iskorišćen za unapređivanje jezičkih kompetencija učesnika projekta. Nastava je obavljana putem Skype-a tokom 8 vikenda u martu, aprilu i maju.

Oktobar 2020

Potpisan je aneks ugovora sa Fondacijom Tempus o produženju trajanja projekta do septembra 2020, s obzirom na nemogućnost realizovanja aktivnosti usled pandemije. Sačinjen je novi plan aktivnosti u nadi da će proleće 2021. godine doneti mogućnost realizacije mobilnosti.

Jul 2021

Kako je usled pandemije i dalje onemogućena realizacija mobilnosti, Evropska komisija je odobrila dalje produženje projekta do kraja septembra 2022. godine.

Maj 2022

Nakon što je pandemija omogućila da se putovanja realizuju, poseta Mensi Švedske je zakazana za polovinu avgusta 2022. godine. Počele su pripreme za ovu aktivnost.

Jun 2022

Rezervisane su avio-karte i smeštaj za grupu Mense Srbije i Stokholmu. Priprema se i agenda sedmodnevne posete. Održana je prezentacija o školskom sistemu Švedske za učesnike projekta.

Jul 2022

U cilju priprema za mobilnost i za diesminaciju projektnih rezultata, za učesnike projekta je održana radionica javnog nastupa i team-building u prostoru Savremene gimnazije u Beogradu. Uz članove projektnog tima, radionicama su prisustvovali i drugi zainteresovani članovi Mense Srbije. Prisutnima je ukratko predstavljen projekat "Teachers for Gifted".

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić