Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Transparentni sig

Manifesto Transparentnog SIG-a

"Rad Udruženja je javan.

Organi Udruženja dužni su da preduzmu sve mere kako bi članovi bili stalno informisani o radu i problemima Udruženja, o odlukama i drugim aktima donetim u Udruženju, kao i da članovima omoguće uvid u ostvarivanje ciljeva i zadataka i korišćenje sredstava. U svrhu informisanja članstva organi Udruženja mogu koristiti sredstva javnog informisanja, a mogu izdavati i svoja glasila: informator, novine, časopise i sl." -- Članovi 45 i 46 Statuta Mense Srbije i Crne Gore

Transparentni SIG ima za cilj da pomogne svim članovima Mense SCG u ostvarivanju prava stečenih članstvom u organizaciji.

Grupa će, na civilizovan i parlamentaran način, podržavati i zalagati se za:

  • javnost rada svih tela i organa Mense SCG (skupštine, predsedništva, nadzornog odbora, izborne komisije, itd.),
  • poštovanje Statuta Mense SCG u svim tačkama i svim prilikama,
  • podizanje javne svesti među članovima Mense SCG o pravima i obavezama kako organa i tela Mense, tako i samih članova
  • potenciranje kreiranja zdrave sredine za saradnju i druženje svih članova Mense SCG podjednako.

Grupa će se truditi da učini ono što je potrebno da svi njeni oblici delovanja budu u potpunosti otvoreni za sve članove Mense.

Uvek imajući dobrobit Mense na umu, mi, dole potpisani, osnivamo Transparentni SIG, sa osnovnim ciljem da, shodno slovu Statuta, svaki član ostvari svoj zagarantovani udeo u procesu odlučivanja o sudbini i smeru kojim se Mensa kreće.

Mens sana in corpore sano - u zdravom telu, zdrav duh.

Osnivači:

  • Branka Živković
  • Saša Ninković
  • Željko Jovanović
  • Stevan Damjanović
  • Slađan Anđelić

Koordinator: Jovanović Željko

Članovi zainteresovani za oživljavanje SIGa mogu se javiti Nacionalnom SIG koordinatoru.

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić