Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Asocijacije u četiri faze

Opis i pravila igre

Svako na određenom broju papirića ispisuje po jedan pojam. Broj papirića tj. pojmova zavisi od broja igrača, ali recimo da je optimalno da ukupno bude oko 30 do 60 pojmova. Dozvoljeno je sve osim vlastitih imena, a i generalno pojmovi ne bi trebalo da su previše stručni ili da sadrže preko 2-3 reči. Svi papirići se ubace u "šešir" i igrači ih nasumično izvlače redom u krug. Igra se u parovima (ili timovima, ako ima dosta igrača), najčešće tako da igrači iz istog tima sede jedan nasuprot drugog. Potrebno je objasniti izvučeni pojam svom saigraču (ili saigračima), a cilj je da isti naravno pogode traženi pojam. Dozvoljeno vreme po jednom potezu je 30 sekundi (kraj će biti označen zvučnim signalom), a za to vreme onaj koji objašnjava može da izvuče koliko god novih pojmova koliko stigne da uspešno objasni. Ukoliko ne ume da objasni izvučeni pojam, ne može da izvlači novi. Tim koji sakupi najviše papirića (poena) pobeđuje.

Ono što je najinteresantnije u ovoj igri je to da se sastoji od četiri različite faze. U svakoj fazi je isti cilj - objasniti/pogoditi izvučeni pojam, ali je način objašnjavanja u svakoj fazi drugačiji. Ono što je bitno razumeti je da se, u toku jedne partije, svi pojmovi iz prethodne faze vraćaju u "šešir" i igra se sledeća faza sa istim tim pojmovima. Iako je svaka faza u teoriji sve teža od prethodne, u praksi se to izjednači time što je ovo ujedno i mala igra memorije, jer je potrebno setiti se koji su pojmovi sve bili. Tako da je i u kasnijim fazama moguće objasniti i neke apstraktne pojmove, baš zbog toga što su već pomenuti. Ovakva mehanika igre zapravo pravi odlične i smešne situacije, jer ćete često videti kako neko nešto objašnjava na neki način koji ne bi imao smisla da nije bilo prethodne faze :)

1. faza - verbalno objašnjavanje

Prilikom objašnjavanja pojma, dozvoljeno je sve osim pogađanja slovo po slovo, govorenja delova reči, reči koje se rimuju i reči istog ili sličnog značenja na drugom jeziku.

2. faza - jedna reč

Dozvoljeno je reći samo i isključivo jednu reč. Nakon toga, saigrač može da razmišlja koliko hoće (u okviru tih 30 sekundi), ali onaj ko je izvukao pojam ne sme više ništa da kaže. Već ova faza se oslanja na poznavanje pojmova iz prethodne faze.

3. faza - pantomima

Dozvoljeno je raditi bilo šta svojim rukama i telom uopšte, čak i pokazivanje na predmete i ispuštanje zvukova. Zabranjeno je samo govoriti bilo šta.

4. faza - crtanje

Crta se na papiru. Dozvoljeno je crtati bilo šta osim pisanja reči i brojeva.

Copyright © 1998-2023. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić