Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

SIG za preduzetnike i menadžere

Grupa za stvaranje poslovnih veza i razmenu poslovnih iskustava članova Mense i pridruženih privrednika.

U SIG za preduzetnike i menadžere se može uključiti svaki zainteresovani član Mense. O aktivnostima SIG, međutim, odlučivaće samo oni članovi koji spadaju u kategorije: privatnih preduzetnika, i menažera, tj rukovodioca firmi. Aktivnosti će se svoditi na razmenu poslovnih ideja, međusobno pomaganje i zajednički rad na određenim poslovima i projektima.

Preduzetnici i menadžeri mogu u SIG pozvati i druge osobe čije delovanje može pomoći u radu SIGa. Osim međusobne saradnje, SIG može pružiti podršku i aktivnostima drugih SIGova, lokalnih kancelarija i Mensi Srbije.

 

Članovi zainteresovani za oživljavanje SIGa mogu se javiti Nacionalnom SIG koordinatoru

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić