Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

SIG za razvoj funkcionalnog mišljenja (RFM)

SIG za razvoj funkcionalnog mišljenja (RFM SIG) pokrenut je radi okupljanja ljudi koji rade u sferi razvoja primene znanja na rešavanju konkretnih problema i svih onih koji su zainteresovani za ovu tematiku. Podstaknut uspesima NTC sistema kroz koji se razvijaju umni potencijali dece, i srodnih sistema za intelektualni razvoj koji su iz njega proizašli, SIG u svojoj misiji ima podsticanje i omogućavanje razmene znanja, te obezbeđivanje uslova za dalje usavršavanje stručnosti članova Mense na ovom polju. U delatnosti SIG-a ubrajaju se istraživanja i razvoj tehnika za formiranje baze upotrebljivog znanja, tehnika za efikasan prenos, usvajanje i povezivanje znanja, te podizanje sposobnosti za korišćenje usvojenih informacija u cilju iznalaženja najboljih rešenja.

Kako se rad SIG-a jednim delom odnosi na razmenu informacija o izvorima korisnih i interesantnih saznanja, RFM SIG ima svoju internet stranicu rfmsig.blogspot.com na kojoj članovi sa statusom saradnika mogu da postavljaju članke i linkove ka opširnijim tekstovima, a svi posetioci mogu da ostave svoje kratke komentare.

Pravila funkcionisanja SIG-a

Komunikacija članova SIG-a se odvija preko Mensine mailning liste SIG-a.

Sajt ima uredjivački odbor koji postavlja kriterijume za objavljivanje članaka i oni su podložni izmenama. Članovi dostavljaju svoje članke moderatorima koji utvrđuje njihovu usklađenost sa uređivačkim kriterijumima i postavljaju ih na sajt. Oni takodje mogu dodeliti, ali i ukinuti određenim članovima saradnička prava (mogućnost samostalnog objavljivanja članaka), kako bi se obezbedio veći obim publikovanja kvalitetnih priloga i sprečile zloupotrebe. Pojedini članci će biti otvoreni za nadogradnju ostalih članova, a jedan od uslova je da autor bazičnog priloga da svoju saglasnost za isto.

Diskusije o temama obrađenim na sajtu se vode preko foruma Mense Srbije, a saradnja članova RFM SIG-a se odvija takođe i kroz radionice, treninge, tribine i sastanke koje organizuje koordinator SIG-a. U planu je objavljivanje članaka posvećenih ovoj tematici u štampanim medijima (u konkurenciji su svi objavljeni tekstovi na sajtu), kao i rad na popularizaciji novih metoda razvoja funkcionalnog razmišljanja.

Koordinator: Predrag Đukić

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić