Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Odsek za projekte 

Odsek za projekte okuplja članove Mense Srbije koji su spremni da aktivno učestvuju u jednoj ili više faza projektnog ciklusa.

Aktivnosti u okviru Odseka su: nalaženje objavljenih konkursa za određeni projekat, predlaganje projektne ideje, vezano ili nevezano za objavljene konkurse, informisanje članova Odseka u cilju utvrđivanja zainteresovanosti za učešće u njemu, komuniciranje sa ustanovama kojima je projekat namenjen, pisanje projektne dokumentacije, realizacija projekata u delu ili celosti, interna i eksterna evaluacija, prenošenje znanja i iskustva između članova Odseka na periodičnim okupljanjima. U projekte se ubrajaju i oni projekti koji su manjeg obima i internog karaktera, a koji imaju za cilj poboljšanje funkcionisanja Mense Srbije i širenje njenih oblasti delovanja.

Članovi koji prepoznaju sebe kao osobu koja može da da doprinos Odseku za projekte treba da pošalju CV i motivaciono pismo na adresu koordinatora Odseka za projekte.

Za CV nije predviđen šablon popunjavanja. Važno je da on sadrži delove u kojima se jasno vidi stručnost (kroz završeno formalno i neformalno obrazovanje) i iskustva vezana za projekte (što preciznije). Motivaciono pismo treba da sadrži obrazloženje po kome osoba može da se uključi u rad Odseka i, ukoliko u CV-ju nije navedeno, poznavanje stranih jezika (razumevanje, pisanje i konverzacija; ocenama od min 1 do max 5). Neophodna osobina, koju posebno treba istaknuti u motivacionom pismu, je samoinicijativnost i timski rad.

Mara Čabrić

koordinator Odseka za projekte

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić