Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Odsek za rad sa decom

Pokrenut je u cilju podsticanja intelektualnih sposobnosti dece u celoj Srbiji i saradnje sa drugim nacionalnim Mensama na pitanjima unapređenja obrazovanja.

Zadaci članova Odseka za rad sa decom (Mensa Srbije deci) su da:

-  osmisle i realizuju edukativne i sportske aktivnosti za decu kroz predavanja, radionice, klubove, edukativne vikende i kampove;

- daju doprinos promociji Mense Srbije u oblasti obrazovanja i rada sa decom;

- se umrežavaju sa stručnjacima iz oblasti obrazovanja u cilju zajedničkog istraživačkog rada, učešća na projektima, konkursima i sl;

- budu stručni konsultanti, autori ili realizatori za projekte u oblasti obrazovanja u kojima Mensa učestvuje;

- prate naučna dostignuća i za Mensin portal MozaIQ dostavljaju tekstove iz sveta obrazovanja;

- doprinesu razvoju platforme za sprovođenje online aktivnosti sa decom i za prikupljanje primera dobre prakse u radu sa decom.

Na sajtu Odseka možete upoznati sa aktivnostima, planovima i projektima Odseka.

Koordinator odseka je Tanja Olear Gojić. Članovi zainteresovani da učestvuju u aktivnostima odseka mogu joj se prijaviti na adresu: tanja.olear.gojic(a)mensa.rs

Copyright © 1998-2023. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić