Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

Naučni odsek Mense Srbije

Naučni odsek Mense Srbije (NOMS) je formiran sa ciljem da okupi članove Mense Srbije koji imaju akademsko zvanje doktor nauka i koji su zainteresovani za saradnju.

Okvirni plan rada NOMS-a je sledeći: formiranje baze podataka članova NOMS-a, uspostavljanje kontakata između članova, razmena informacija i ideja, potencijalna saradnja članova na multidisciplinarnim naučno-istraživačkim projektima, organizovan timski nastup i delovanje kako na internom nivou (unutar Mense Srbije) tako i na eksternom nivou (kontakti i potencijalna saradnja sa univerzitetima, institutima i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu), participiranje u izradi i realizaciji internih i eksternih projekata Mense Srbije, popularizacija nauke, organizovanje naučnih predavanja i informisanje članova Mense Srbije o istima, savetovanje i usmeravanje potencijalnih doktoranata i sl.

Pozivaju se svi članovi Mense Srbije koji imaju akademsko zvanje doktor nauka i koji su zainteresovani za saradnju i članstvo u NOMS-u da pošalju svoj CV koordinatoru istog na e-mail adresu: nradulovic@mensa.rs

Dr Nenad Radulović, dipl. ing.

Koordinator Naučnog odseka Mense Srbije

Copyright © 1998-2019. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić