Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Naučni odsek okuplja članove Mense Srbije angažovane u naučno-istraživačkim institucijama (fakulteti, instituti, laboratorije), radi razmene informacija i znanja na polju nauke.

Zadaci članova Naučnog odseka su da:

- prate naučna dostignuća i za Mensin portal MozaIQ dostavljaju tekstove iz sveta nauke,

- budu konsultanti za projekte u kojima Mensa učestvuje, koji mogu da pomognu sa svojim stručnim znanjima,

- se umrežavaju u cilju zajedničkog istraživačkog rada, učešća na projektima, konkursima i sl

- utiču na promociju Mense Srbije među stručnom javnošću.

Svi zainteresovani članovi koji žele da se uključe u rad Naučnog odseka potrebno je da pošalju mail koordinatoru na adresu: naucni.odsek(a)mensa.rs

Prof dr Milan Bjelica

Koordinator Naučnog odseka Mense Srbije

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić