Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

SIG za debatu

Budući da svrha Mense jeste okupljanje i povezivanje radoznalih ljudi, koji žele da razumeju ono što je očigledno, da razviju svoje talente i upotrebe ih, među nekolicinom članova Mense pojavila se ideja da se u okviru Mense oformi grupa koja će se baviti debatovanjem.

Debata je sportska disciplina sa jasnim pravilima igre. Debata je jedan od najboljih načina za razvijanje kritičkog mišljenja, retoričkih sposobnosti i timskog rada. Veoma je cenjena kao tehnika učenja širom sveta, dok je kod nas slabo razvijena i nedovoljno korišćena u obrazovanju.

U debati se bori argumentima, te zato pre debate moramo dobro da promislimo o njima, jer ako sačekamo da počne debata, to će biti kasno. Debata je jako struktuirana diskusija u kojoj je jasno definisano kad ko govori – svako ubacivanje ili dobacivanje strogo se kažnjava.

Svi članovi koji žele da pristupe ovoj grupi imaće priliku da zadobiju veštinu debatovanja, da učestvuju i takmiče se, da se međusobno druže i da učestvuju u organizaciji debatnih turnira u okviru, a mogučno i izvan Mense.

 

"There are those that look at things the way they are, and ask why?
I dream of things that never were, and ask why not."

~ Robert F. Kennedy

 

Članovi zainteresovani za oživljavanje SIGa mogu se javiti Nacionalnom SIG koordinatoru.

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić