Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Akademski SIG

Kako većinu članova Mense Srbije čine studenti, stvorila se potreba za osnivanjem Akademskog SIG-a.

Cilj SIG-a je da se bavi problemima studenata, kao i unapredjenjem studentskog standarda i života. U tu svrhu će biti uključeni i članovi koji čine nastavni kadar, kao i svi članovi koji su imali iskustva u radu sa studnetskim organizacijama, kao i onih koji su uključeni u rad na univerzitetu.

Plan rada Akademskog SIG-a je uspostavljanje kontakata između članova kako bi olakšali razvoj mlađim kolegama, formiranje baze podataka članova koji su studenti, razmena informacija i ideja, saradnja sa odsekom za projekte, ostvarivanje kontakata i potencijalna saradnja sa univerzitetima, institutima i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu radi razmene studenata, odlazaka na praksu ili postdiplomske studije, saradnja sa omladinskim organizacijama i organizacija kulturno-obrazovnih manifestacija.

Funkcionisanje SIG-a će biti definisano Pravilnikom o radu i sve aktivnosti SIG-a će biti u skladu sa pravilnicima i Statutom Mense Srbije.

SIG je osnovan u Novom Sadu.

 

Članovi zainteresovani za oživljavanje SIG-a mogu se javiti Nacionalnom SIG koordinatoru.

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić