Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

NTC sistem učenja

je specijalizovani program za edukaciju dece, roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Osnovu NTC programa predstavljaju savremena naučna otkrića iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja dece.
Edukacija vaspitača, nastavnika i roditelja vrši se na seminarima, predavanjima i radionicama. Sa decom se radi na NTC radionicama i letnjim kampovima.

NTC EDU svim članovima Mense Srbije sa važećom članskom kartom odobrava povlašćene cene i to:

 • popust od 50% za učešće članova na NTC Seminarima za roditelje.
 • popust od 50% za učešće članova na NTC seminarima za vaspitače, učitelje, nastavnike, i stručne saradnike vrtića i škola u Republici Srbiji.

Prijavljivanje za NTC seminare i kampove se vrši preko zadužene osobe iz SIGa Roditelj, Tišma Mirjane.


Udruženje Kreativni učitelji

Udruženje Kreativni učitelji se zalaže za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, podršku zaposlenima u obrazovanju, učenicima i roditeljima učenika. Osnovano je sa ciljem da se članovima omogući savremen, funkcionalan i metodološki napredan način edukacije i/ili stručnog usavršavanja, ali i sa ciljem da se okupe i ujedine kreativni stvaraoci u obrazovanju, oni koji žele da svojim trudom pruže deci mogućnost da dobiju "nešto više" od svog školovanja.

Udruženje organizuje program edukacije dece predškolskog uzrasta "Kreativna školica uspeha" usmeren na razvoj intelektualnih i ostalih sposobnosti dece i pripremu za polazak u školu, i priprema obrazovnu platformu za on-lajn učenje za decu od drugog do četvrtog razreda osnove škole.

Udruženje ima nekoliko akreditovanih seminara. Za punopravne članove Mense Srbije zaposlene u prosveti odobrava popust od 50% na cenu svih akreditovanih seminara. Za programe "Kreativna školica uspeha", za decu članova Mense Srbije takođe se odobrava popust od 50%.


„Transformator – platforma za transformaciju stvarnosti putem umetnosti“    

okuplja umetnice i psihoterapeutkinje, koje veruju da je uz pomoć umetnosti moguće podsticati individualni i društveni razvoj i samim tim transformisati stvarnost. Trenutno se naše aktivnosti baziraju na dramskim i plesnim radionicama za odrasle i psihoterapeutskom radu: individualni susreti telesne terapije i grupna psihodramska terapija.

Dramske radionice za odrasle grupe Akt bave se praktičnim učenjem i primenom scenskih veština u svakodnevnom zivotu. Baziraju se na glasovnim, telesnim i dramskih tehnikama. Telesne utiču na osvešćivanje pokreta i usklađivanje našeg tela sa aktuelnim mentalnim i emotivnim stanjem. Glasovne vežbaju pravilno disanje, dikciju, artikulaciju, kvalitet i jačinu glasa. U dramskom delu postavljamo različite situacije i događaje na scenu a time postajemo slobodniji i spremniji za slične u životu.

Za članove Mense Srbije odobravamo sledeće popuste:


HRIO, Novi Sad

Hrio je nevladina organizacija osnovana s ciljem da pomogne pojedincima, grupama ljudi i institucijama i usavrši inovativne koncepte nevladinog i vladinog sektora u polju mentalnog zdravlja, socijalne zaštite, neformalnog obrazovanja i zdravstva.

HRIO za punopravne članove Mense odobrava sledeće popuste na svoje obuke:
1. TA 101 - 15% popusta (cena sa popustom je 240e)
2. NLP Master - 30% popusta (cena sa popustom je 1050e)
3. NLP Practitioner - 33% popusta (cena sa popustom je 830e)
4. Trening asertivne komunikacije - 15% popusta (cena sa popustom je 240e)
5. Trening emocionalne pismenosti - 15% popusta (cena sa popustom je 240e)


EDU Hobotnica

Edu Hobotnica je škola mnemonike ili  veštine pamćenja i učenja, škola kroz čiju višemesečnu obuku usvajate veštinu pamćenja i učenja. Proces učenja novih informacija i veština je danas sastavni i nužni  deo života svakog čoveka i time svakako znati pamtiti i učiti jeste veoma značajno.

U Edu Hobotnici ćete naučiti, kako funkcioniše memorija i mozak, kako najefikasnije koristiti iste, kako organizovati vreme za učenje, kako ne zaboravljati naučeno, kako pamtiti efikasno sve što se uči napamet, kako se uče lekcije i ispitna pitanja, usvojićete numeričke, prostorne i druge memorijske tehnike, rečju, naučićete da koristite veći deo kapaciteta svog mozga.

Program škole ima 4 nivoa obuke i 1 napredni nivo. Svaki nivo traje mesec dana. Cena pohadjanja 1 nivoa jeste 8.000 din, u tu cenu su uračunati svi materijali, osveženja...Nastava se odvija u učionici, a vežbe su online.

Za punopravne članove Mense Srbije i članove njihovih porodica odobren je popust i za njih je cena 6.000 din po nivou tj. mesecu.


Janja Jovanović marketing stručnjak, edukator i konsultant   

Janja Jovanović, marketing stručnjak, edukator i konsultant svim članovima Mense Srbije sa važećom članskom kartom odobrava popust od 20% na svoje radionice.
Pored ovih radionica, Janja drži i 1:1 edukacije i konsultacije u oblasti biznisa i marketinga. Možete pogledati ovde.
Dodatni poklon:
Na privatnu Linkedin edukaciju od 3 sata članovi Mense dobijaju takođe popust od 20%

ITAcademy

Sticanje četvorogodišnjih IT veština za 12 meseci

ITAcademy je međunarodna škola za najtraženije IT profesije koja pruža mogućnost stručnog usavršavanja u 6 oblasti po naprednom programu za računarske tehnologije i izdaje zvanične diplome i sertifikate priznate širom sveta.

Šta još dobijate:

 • Mogućnost pohađanja online i tradicionalne nastave
 • Prestižni svetski sertifikati (Zend, Oracle, Microsoft, Adobe, Autodesk...)
 • Primena stečenog znanja na realnim projektima
 • Pomoć pri pokretanju sopstvenog biznisa
 • 100 besplatnih sati za rad u IT HUBovima

Za punopravne članove Mense Srbije, njihove supružnike i decu

odobren je popust od 5% na već snižene cene školarine važeće na dan upisa.

Za ostvarenje popusta kontaktirati na 011 4011 200.


BusinessAcademy

Steknite znanja i veštine najuspešnijih poslovnih ljudi

BusinessAcademy svojim polaznicima pruža najkvalitetnije poslovno obrazovanje u regionu, koje im omogućava da steknu znanja i veštine uspešnih biznismena.

Šta dobijate:

 • Četvorogodišnje znanje za samo 12 meseci
 • Online učenje prema standardima pet vodećih svetskih univerziteta
 • Međunarodno priznati sertifikati
 • Rad po zvaničnom ovlašćenju Kembridž odeljenja za međunarodne ispite
 • Doživotno školovanje
 • Besplatni kursevi engleskog i nemačkog jezika

Za punopravne članove Mense Srbije, njihove supružnike i decu

odobren je  popust od 5% na već snižene cene školarine važeće na dan upisa.

Za ostvarenje popusta kontaktirati na 011 4011 210.


InternetAcademy

Najpraktičnija znanja i veštine za uspešno internet poslovanje

Tradicionalno/online

InternetAcademy je internacionalna škola koja pruža znanja, veštine i priznate sertifikate iz oblasti internet poslovanja, internet marketinga, online prodaje, PR-a.

Šta još dobijate:

 • Kompetencije koje donose odličnu zaradu u internet poslovanju, prodaji i marketingu
 • Sticanje zvaničnih ekspertskih zvanja
 • Tehnički uslovi za učenje u učionici ili na daljinu
 • Vrhunski predavači, stručnjaci i konsultanti koji su uspešni u svojim oblastima
 • Stručni seminari za razvoj karijere
 • Pristup resursima za napredovanje u karijeri

Za punopravne članove Mense Srbije, njihove supružnike i decu

odobren je popust od 5% na već snižene cene školarine važeće na dan upisa.

Za ostvarenje popusta kontaktirati na 011 4011 256.


Savremena osnovna škola i gimnazija

Future Ready School po svetskim standardima

Savremena osnovna škola i gimnazija su najsavremenije škole u regionu, koja učenicima omogućavaju školovanje po standardima Univerziteta u Kembridžu na srpskom i/ili engleskom jeziku. Nastava se odvija na inovativan i stvarno drugačiji način. Objedinjuje moderno okruženje i interaktivno i inovativno učenje podržano tehnologijom.

 Zasto je Savremena stvarno drugačija?

 • Dvojezična nastava na srpskom i engleskom
 • Posvećeni učitelji i nastavnici
 • Bezbedno i podsticajno okruženje
 • Upotreba najsavremenije tehnologije u učenju
 • Bogat program dodatnih sekcija
 • Personalizovan pristup svakom detetu

Za punopravne članove Mense Srbije, njihove supružnike i decu

odobreno je 100 EUR popusta po godini na već snižene cene školarine važeće na dan upisa.

Za ostvarenje popusta kontaktirati na 011 4011 223.


International School

Najmodernija Kembridž srednja škola na engleskom jeziku za uspešnu internacionalnu budućnost

International School je moderna privatna Kembridž srednja škola u kojoj se nastava odvija isključivo na engleskom jeziku, uz kreativan i interdisciplinaran pristup učenju.

Cambridge International program

 • STEAM principi u nastavi
 • Kembridž ICE i AICE diplome
 • Komunikacija isključivo na engleskom
 • Mentor za svakog učenika
 • Online časovi preko DL platforme
 • Širok spektar tehnoloških resursa

Za punopravne članove Mense Srbije, njihove supružnike i decu

odobreno je 100 EUR popusta po godini na već snižene cene školarine važeće na dan upisa.

Za ostvarenje popusta kontaktirati na 011 4011 220.


Srednja i visoka škola za IT - ITHS i ITS

Najtraženije IT školovanje u regionu

Srednja škola za informacione tehnologije - ITHS i                    Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS smeštene su u tehnološkom centru IT kompanije Comtrade, nastava je prilagođena potrebama sticanju praktičnih veština i pruža upotrebljiva znanja za buduće IT lidere.

SREDNJA ŠKOLA:

OSNOVNE STUDIJE:

MASTER STUDIJE:

Za punopravne članove Mense Srbije, njihove supružnike i decu

odobreno je 100 EUR popusta po godini na već snižene cene školarine važeće na dan upisa.

Za ostvarenje popusta kontaktirati na 011 4011 216.


Fakultet savremenih umetnosti

Mesto gde umetnost i tehnologija govore istim jezikom

Fakultet savremenih umetnosti, sa tradicijom dugom više od 20 godina, školuje umetnike koji su sposobni da odgovore na sve zahteve modernog doba.

Pretvorite svoj talenat u zanimanje budućnosti

 • Osnovne, master i doktorske studije
 • Savremeni umetnički programi
 • Akreditovana diploma Ministarstva prosvete i svetski priznati sertifikati
 • Aplauzi, javni nastupi i projekti već tokom studija
 • Najsavremenija tehnologija u nastavi
 • Mentori – najpriznatija imena umetničke scene

Za punopravne članove Mense Srbije, njihove supružnike i decu

odobreno je 100 EUR popusta po godini na već snižene cene školarine važeće na dan upisa.

Za ostvarenje popusta kontaktirati na 011 4011 216.


Oblutak

Razvojno-kreativne radionice za decu od 3 do 6 godina imaju jedinstven program rada. Osnova radionica su interaktivno čitanje, vežbice i kreativan rad. Deca misle da se igraju, a rade ozbiljne stvari: razvijaju ljubav prema knjizi, inteligenciju, veštine, pažnju, strpljenje, pamćenje, govor, motoriku... upoznaju sebe i grade odnose sa drugima!

Ozbiljno se igramo!

Punopravnim članovima Mense Srbije odobren je popust of 25% na mesečnu članarinu za radionice. Kontakt Dunja Šašić, 065/38-65-222, oblutakns@gmail.com


Fakultet za inženjerski menadžment

FIM Beograd izvodi osnovne, master i doktorske studije. Atraktivni i traženi studijski programi imaju ishode u zvanju diplodmiranog inženjera menadžmenta, master inženjera menadžmenta i doktora nauka – industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment, respektivno. Svi studijski programi na fakultetu, kao i naučno-istraživački rad su akreditovani.
Student može oblikovati svoj akademsko-stručni profil izbornim predmetima u oblastima inženjerskog menadžementa, visokotehnoloških industrija, menadžmenta bezbednosti, IKT, upravljanja projektima, kreativnih industrija, energetike i upravljanja otpadom. Pojedinci uspešni na ovom polju poseduju kombinaciju naučnog znanja i sposobnosti rešavanja problema.
Za punopravne članove Mense Srbije i članove njihovih porodica odobreno je 10% popusta po godini na cene školarina važećih na dan upisa. Za ostvarenje popusta kontaktirati na 011 41 40 420. Cena godine na osnovnim studijama sa popustom iznosi 990€ bez dodatnih troškova, uključujući i udžbenike.


Brainobrain

Brainobrain je internacionalna škola intelektualnih veština namenjenja deci uzrasta od 4 do 14 godina. Program je kreiran od strane stručnjaka iz oblasti dečije psihologije, edukacije i matematike. Nastao je u Indiji 2003.godine, a danas posluje u 45 zemalja sveta.

„Brainobrain Srbija“ je master franšizer na teritoriji Republike Srbije. Posluje od 2016.godine i poseduje sertifikat kvaliteta ISO 9001:2016.

Program podstiče intelektualni razvoj primenom abakusa, multitaskinga, brainstorming & braingym vežbi uz korišćenje VAK (vizuelno-auditvno-kinestetičke) metode. Savladavanjem tehnika računanja na abakusu, uz svakodnevnu vežbu od desetak minuta, razvija se sposobnost mentalnog  računanja. Primenom NLP tehnika za decu podstiče se razvoj ličnih kvaliteta. Kroz kreativne aktivnosti, koje su sastavni deo programa, pokreću se kognitivno i bihejvioralno istraživanje unutrašnjeg i sveta oko sebe. Brainobrain polaznici razvijaju: analitičko razmišljanje, matematičke veštine, fokus, koncentraciju, upornost, fotografsko pamćenje, samopouzdanje, kreativnost, emocionalnu inteligenciju.

Brainobrain centri Stari grad (Gospodar Jovanova 69) i Železnik (Avalska 52-54) punopravnim članovima Mense Srbije odobravaju popust od 25% na edukaciju.


Brainobrain Srbija

“BrainOBrain“ je liderska dečija obrazovna platforma koja je tokom 20 godina sa uspehom transformisala više od 2 miliona dece širom sveta. „BrainoBrain“ često nazivaju i najuspešnijim pionirskim poduhvatom koji je prerastao u razgranatu mrežu institucija u kojima se sa decom radi na razvoju intelektualnih i životnih veština primenjujući mentalnu aritmetiku, multitasking i NLP- neurolingvističko programiranje. Program razvija fokus, koncentraciju, pažnju, fotografsko pamćenje, istrajnost, percepciju, vizuelizaciju, razvoj komunikacijskih veština, kritičko razmišljanje, empatija i svest o emocijama. Poreklom iz Indije, Brainobrain postoji na svakom kontinentu u svetu, a od septembra 2016. godine u Beogradu i mnogim drugim gradovima u Srbiji. Sve više mališana uspešno savladava školske i životne zadatke i izazove zahvaljujući ovoj inovativnoj metodi.

Punopravnim članovima Mense Sbrije BrainOBrain odobarava popust od 20% na usluge edukacija.


Centar za nemački jezik

Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Nudimo Vam najbolje kurseve nemačkog jezika. Кod nas i sa nama ćete efikasno i sa razumevanjem učiti, savladati sve prepreke i jezičke nedoumice, brzo napredovati i sa lakoćom progovoriti nemački jezik!

Pored velike ponude kurseva, kod nas možete da polažete licencirane ispite/testove i steknete međunarodno priznate sertifikate!

Mi smo novi, zvanični, u Nemačkoj licencirani, centar za testiranje nemačkog jezika!
Кod nas se možete testirati i steći sertifikat koji se priznaje u Nemačkoj i širom planete!

Na našoj Akademiji možete polagati sledeće ispite:
- digitalni TestDaF
- digitalni TestAS
- onSET
- dMAT

Ukoliko želite, mi Vam možemo pomoći da se bolje pripremite za navedena testiranja, ali kod nas svakako možete polagati ispit/test bez obzira na to gde ste učili nemački.

Punopravnim članovima Mense Srbije i članovima najuže porodice članova odobren je popust od 15% na sve kurseve nemačkog jezika. Da biste ostvarili popust pozovite broj 065 20 468 12.

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić