Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

Dana 04.02.2015. godine Izborna komisija je proglasila konačne rezultate referenduma za novi Statut Mense Srbije.

Preliminarni rezultati referenduma

Dana 12.01.2016. godine u 22.00 h završeno je elektronsko glasanje za usvajanje novog Statuta Mense Srbije (u daljem tekstu: MS) putem SurveyMonkey-a.

Rok, tj. poslednji dan, za slanje papirnih glasačkih listića za novi Statut MS bio je 12.01.2016. godine.

Nakon isteka roka za prijem koverti sa papirnim glasačkim listićima, dana 19.01.2016. godine, prebrojavanje glasova realizovano je dana 24.01.2016. godine u vremenu od 17.00 do 17.40 h.

Prebrojavanje glasova realizovano je u prostorijama MS u Novom Sadu. Prebrojavanju je prisustvovalo ukupno 5 članova MS, i to:

- 3 članova MS u prostorijama MS u Novom Sadu (od čega 2 člana Izborne komisije MS i 1 član Predsedništva MS) i

- 2 člana putem TeamViewer-a (1 član Izborne komisije MS i 1 član Nadzornog odbora MS).

 
Prebrojavanje glasova na SurveyMonkey-u realizovano je po sledećem:

Prijavljivanje na SurveyMonkey je realizovano pravilnim upisom Username i Password reči, tj. bez problema.

Ukupno je evidentirano 310 članova MS koji su putem SurveyMonkey-a učestvovali u glasanju za usvajanje novog Statuta MS, pri čemu je dodeljeni broj glasova evidentiran po sledećem:

- za usvajanje novog Statuta MS (odgovor DA) glasalo je:                279 članova MS,

- protiv usvajanja novog Statuta MS (odgovor NE) glasao je:                31 član MS.

 
Prebrojavanje glasova otvaranjem pristiglih koverti realizovano je po sledećem:

Pristigle su ukupno 4 koverte, od čega su 3 bile regularne, dok je 1 jedna bila nevažeća jer nije bio upisan članski broj glasača na istoj.

Ukupno su evidentirana 3 člana MS koji su putem papirnog glasačkog listića učestvovali u glasanju za usvajanje novog Statuta MS, pri čemu je dodeljeni broj glasova evidentiran po sledećem:

- za usvajanje novog Statuta MS (odgovor DA) glasala su:                     2 člana MS,

- protiv usvajanja novog Statuta MS (odgovor NE) glasao je:                 1 član MS.

 
Napomena:
Pored navedenog, na adresu Izborne komisije stigla je i poruka od jednog člana MS čija sadržina se odnosila na to da isti nije uspeo da pristupi elektronskom glasanju i da želi da glasa putem poslate poruke u kome je dao svoj glas. Taj glas nije uvažen, obzirom da datim obaveštenjem o glasanju nije predviđena takva mogućnost.

Na osnovu realizovanog prebrojavanja ukupan rezultat glasanja je sledeći:

- za usvajanje novog Statuta MS (odgovor DA) glasao je:                   281 član MS,

- protiv usvajanja novog Statuta MS (odgovor NE) glasalo je:               32 člana MS.

Ukupno glasalo 313 članova MS.

Vreme predvidjeno za prijem žalbi i primedbi na regularnost glasanja počinje od trenutka objavljivanja ovih rezultata na Info MS, a traje do navršetka 8 dana od dana objavljivanja.

Žalbe i primedbe slati na ik@mensa.rs.

S'poštovanjem

Izborna komisija Mense Srbije

Copyright © 1998-2018. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić