Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

Povodom Nedelje svesti o mozgu 2017. godine Lokalna Mensa Beograda je organizovala testiranje inteligencije. Testiranje je bilo održano 12. marta na Mašinskom fakultetu.

Program predavanja, ove godine su priredili i Studentska sekcija Društva za neuronauke i Laboratorija za neurokogniciju i primenjenu kogniciju

Copyright © 1998-2019. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić