Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

U nedelji od 14-20. marta, smo se pridružili Univerzitetima i organizacijama koje u svetu organizuju manifestaciju pod nazivom Brain Awareness Week. Svake godine (ove godine po šesnaesti put), se pod pokroviteljstvom The Dana Alliance for Brain Initiatives organizuje ovaj globalni događaj.

U skladu sa ciljevima cele manifestacije, ideja je bila da:

* Podignemo nivo znanja o CNS-u uopšte
* Damo obaveštenja o bolestima koje napadaju CNS
* Promovišemo rad u oblasti neuronauka kod nas

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Mensa Beograda i Studentska sekcija za neuronauke (Društvo za neuronauke Srbije) su, u saradnji, pripremili program koji obuhvata tri tipa aktivnosti:

1. Javna predavanja
2. Posete laboratorijama koje se bave neuronaukama
3. Medijska i Internet promocija

Kontakt: Dr. Miloš Petrović, Institu za Medicinsku fiziologiju
El.pošta: baw2011@mfub.bg.ac.rs

Javna predavanja


1. Ponedeljak, 14. mart, 18-19 h

Zadužbina Ilije M. Kolarca,

* Prof. Vladimir Bumbaširević, Dekan Medicinskog fakulteta

Uvodna reč

* Prof. Pavle Anđus,
Centar za lasersku mikroskopiju, Institut za fiziologiju i biohemiju, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu,

Uvodno predavanje
Istorija neuronauka u Beogradskoj Biološkoj Školi + Promocija FENS i NENS inicijativa

* Dr Miloš Bajčetić, Institut za histologiju

Upoznavanje sa programom manifestacije

2. Utorak, 15. mart, 18.30

Sala Opštine Novi Beograd,
Epilepsija – bolest kao i svaka druga
Dr Aleksandar Ristić, Institut za neurologiju KCS,
3. Četvrtak, 17. mart, 15h

Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta, dr Subotića 8
Kakvo je poreklo multiple skleroze?
Dr Irena Dujmović, Institut za neurologiju KCS,

4. Četvrtak, 17. mart, 16h

Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta, dr Subotića 8
Zašto je Niče plakao?
Dr Miloš Bajčetić, Institut za histologiju, Medicinski fakultet, http://moodle.med.bg.ac.rs

5. Petak, 18. mart, 15h

Amfiteatar Instituta za Anatomiju "Niko Miljanić", dr Subotića 4/2
Transseksualizam – Mozak izaziva telesne promene
Prof. Dr Branislav Filipović, Institut za anatomiju, Medicinski fakultet

------------------------------------------------------------------

Dan otvorenih vrata u neuronaučnim laboratorijama


Cilj ovog dela planiranih aktivnosti je bio da se studenti Univerziteta upoznaju sa vrstom istraživanja u nekim od laboratorija koje se bave neuronaukama na našem Univerzitetu, što bi im pomoglo da bolje upoznaju svoje opcije u odabiru karijere.
Laboratorije sa kojima smo uspostavili saradnju su:

1. Uvod u EEG monitoring, Neurofiziološka laboratorija Klinike za neurologiju KCS
(iz etičkih razloga, poseta će, naravno, biti organizovana van doba tokom koga se vrši dijagnostika).
Datum i vreme: Sreda, 16. mart 2011 od 15-16.30 č.
Mesto: Institut za Neurologiju KCS, dr Subotića 6, Beograd
Broj studenata: 10

2. Elektrofiziološka laboratorija, prof. Vladimir Nedeljkov

* Demonstracija tehnike intraćelijske elektrofiziologije
* Disekcija preparata i izdvajanje gangliona pijavice
* Tehnika pravljenja mikroelektroda od staklenih kapilarnih cevčica
* Registrovanje mirovnog membranskog potencijala i akcionih potencijala
* Merenje otpora membrane neurona
* Ispitivanje efekata ekscitatornih aminokiselina
* Indukcija eksperimentalne epileptoidne aktivnosti neurona: intracelularno registrovanje električne aktivnosti ćelija

Mesto: Institut za patofiziologiju, dr Subotića 1/II
Datum i vreme: Prvi termin - Utorak, 15. mart 2011. od 12 č.
Drugi termin - Utorak, 15. mart 2011. od 14 č.
Broj studenata: do 7 studenata po grupi


3. Centar za lasersku mikroskopiju, prof. Pavle Anđus, Biološki fakultet: Konfokalna mikroskopija u neuronaukama

Datum i vreme: Sreda, 16. mart 2011 od 10-16 č.
Mesto: Biološki fakultet (drugi sprat zgrade Filološkog fakulteta), Studentski trg 3, Beograd

Studenti su mogli da se upoznaju sa radom vivarijuma i gajenjem životinja u obogaćenoj sredini, radom na konfokalnom mikroskopu, kao i da pogledaju preseke mozga obojenih imunohistohemijskim metodama i ćelijske kulture.
U bilo koje doba u navedenom terminu, studenti su mogli da pogledaju preseke CA1 i CA3 regiona hipokampusa, preseke moždanog stabla, posmatraju neuroinflamaciju u ishemiji i ALS (amiotrofična lateralna skleroza), kao i da vide perineuralne mreže i neurogenezu. Posebno za tu priliku bili su napravljeni posteri u 3D stereoskopskoj tehnici, tako da optičke preseke sa konfokalnog mikroskopa urađene "po dubini" mogu na posteru videti u 3D. Studenti su mogli da vide kratke filmove ćelijskih kultura astrocita na konfokalnom mikroskopu koji pokazuju kalcijumski odgovor astrocita, kao i na slikama bojenja astrocita na GFAP (kiseli glijalni fibrilarni protein) i bojenja narandžastim obeleživačem mitohondrija (MitoTracker Orange)
Na kraju, ali ne manje bitno, studenti su videli kako se životinje gaje u obogaćenoj sredini i kakav uticaj takva sredina ima na razvoj perineuralnih mreža. Obogaćena sredina predstavlja prostor ispunjen različitim igračkama, koje podstiču jedinke da ispolje instiktivno ponašanje, u isto vreme doprinosi većoj pouzdanosti eksperimentalnih rezultata, boljim zdravstvenim stanjem jedinki koje kao rezultat kvalitetnijeg odgoja daju visok procenat živorođenih mladunaca, pravilan rast i razvoj, gubitak problema sa prekomernom težinom, smanjenje agresivnosti...
Obaveštenje za studente su bila postavljena na vebsajt fakulteta, a svi zainteresovani su bili pozvani (i preko studenata koji se zanimaju za neuronauke) da nam se pridruže u obeležavanju BAW 2011 u laboratoriji.

Copyright © 1998-2022. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić