Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

MENSINA LETNJA ŠKOLA

BEGEČKA JAMA, ekološki projekat
Tekst: Ranko Rajović

I ove godine odsek NTC je organizovao Mensinu letnju školu, već tradicionalnu aktivnost, namenjenu povezivanju srednjoškolaca iz dijaspore sa vršnjacima iz matice, njihovom upoznavanju istorije, kulture i načina života u našoj zemlji. U preteklih šest godina u ovoj aktivnosti učestvovali su srednjoškolci iz: Rumunije, Mađarske, Makedonije, Bosne, Belgije, Slovenije, Nemačke, Rusije, Singapura i Austrije.

Tokom prvih nekoliko godina program letnje škole sastojao se od predavanja i kreativnih radionica iz raznih oblasti, koje polaznici škole pohađaju u prepodnevnim časovima, i slobodnih aktivnosti tokom popodneva. Pod tim se podrazumeva upoznavanje sa kulturno-istorijskim znamenotostima Novog Sada i okoline, druženje sa učenicima novosadskih gimnazija isl. U ovogodišnji program uvrstili smo i neke nove aktivnosti.

U težnji da povežemo nekoliko korisnih i lepih stvari, obratio sam se Zavodu za zaštitu prirode sa projektom koji smo napisali Ljubomir Kustidić, Vladimir Dimovski i ja. Radi se o ideji da se promoviše Begečka jama, rukavac Dunava udaljen oko 20km uzvodno od Novog Sada. Zavod je izašao u susret i odobrio sredstva u iznosu od 200 000 dinara za ovaj projekat, ali je NTCu/ Mensi, tj. meni kao predlagaču, ostalo da uradim sve ostalo, što je bilo potrebno za uspešnu realizaciju projekta: da obezbedim predavače, nađem smeštaj, animiram medije, reklamiram projekat, obezbedim brod i druge neophodne sitnice. Uz sve pokrivene troškove, ostalo je 20 000 dinara, koji su sada u budžetu Mense, stavljeni na raspolaganje za slične aktivnosti.

U realizaciji projekta imao sam nesebičnu podršku i pomoć od Ljubomira Kustudića, Uroša Petrovića i Vladimir Dimovskog. Trebalo je opravdati poverenje koje je ukazano od strane Zavoda, a i mudro rasporediti donirana sredstva. Do poslednjeg trenutka bilo je pitanje da li će sve proći kako treba, a uz sve komplikacije, koje inače prate jednu ovako
veliku aktivnost, u poslednji čas se prijavilo za brod još 10-ak (neplaniranih) gradskih funkcionera, koji su hteli da vide kako izgleda Mensin projekat na licu mesta. A bilo je i tri TV ekipe i nekoliko novinara: Dnevnik, Građanski...

Uprkos mnogo utrošenog vremena, rada, truda, nerava, organizatori, učesnici i pokrovitelji su izuzetno zadovoljni onim što je realizovano, a posebno urađenim katalogom  koji će se koristiti za promociju ovog dela Dunava. Osmišljen je i logo Begečke jame. Sa druge strane, bio je to još jedan poen koji je našim radom obezbeđen za Mensu, u Novom Sadu  (gotovo svi lokalni mediji su propratili ovu aktivnost) ali i u celoj našoj zemlji.

Za iduću godinu planiramo sličan projekat u koji ce biti uključena deca iz podunavskh zemalja (Austrija, Slovačka, Mađarska i Rumunija) i dve novosadske gimnazije.

Copyright © 1998-2023. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić